พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

ชำระค่าบริการบัตรเครดิตกรุงศรี ฟรี! ผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • บริการชำระคืนโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั่วประเทศ
  • ชำระที่เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั่วประเทศ
  • ชำระผ่าน Krungsri Phone 1572
  • ชำระผ่าน Krungsri Online
ชำระค่าบริการผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารอื่นๆ (หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมในการชำระ)           
หักบัญชีอัตโนมัติ ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และธ.ยูโอบี

ชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/เคาน์เตอร์ชำระเงิน (หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมในการชำระ)
  • เคาน์เตอร์ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย
  • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร
  • เคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย บัตรเครดิต กรุงศรี