พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารการใบสมัครครบถ้วนแล้ว ใช้ระยะเวลาพิจารณาโดยประมาณ 7 วันทำการ หลังจากทราบผลการพิจารณา จะแจ้งผ่าน sms ให้ท่านทราบ หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรง
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • สำหรับบัตรแพลทินัม  โทร  02 646 3555  กดเลือกประเภทบัตร กด 4 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 4 กด 1
สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ  โทร  0 2646 3000 กดเลือกประเภทบัตร  กด 4  กด 1