พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

• เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Krungsri Smart Plan on Call
*การใช้บริการ Krungsri Smart Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ Krungsri Smart Plan on Call ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า (ไม่รวมบัตรเครดิตธุรกิจ กรุงศรี เพรสทีจ ) สามารถสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถขอทำรายการ Smart Plan on Call โดยสามารถเลือกรายการที่เกิดจากการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกัน โดยสมาชิกบัตรเครดิตสามารถนำค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call ได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกิดจากการเบิกเงินสด ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมทุกชนิด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ Smart Plan on Call เฉพาะกับสมาชิกบัตรเครดิตที่มีประวัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกับทางบริษัทฯ แล้วอย่างน้อย 1 เดือนเท่านั้น
3. ในการสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตสามารถใช้บริการ Smart Plan on Call ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละรอบบัญชี และไม่จำกัดจำนวนรายการสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าทำรายการ Smart Plan on Call ทั้งนี้ มูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าใช้บริการ Smart Plan on Call (ต่อครั้ง) ต้องมีมูลค่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อรายการสินค้าและ/หรือบริการ และจำนวนยอดรวมมูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะใช้ทำรายการ Smart Plan on Call แต่ละครั้งนั้นต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,000 บาท โดยจำนวนยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
4. ในการกำหนดจำนวนงวดของการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการนั้น จำนวนงวดที่สมาชิกบัตรเครดิตสามารถเลือกทำรายการได้ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน
5. อัตราดอกเบี้ยการแบ่งชำระ (EPR) หากยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่าง 3,000 - 99,999.99 บาท  จะได้รับดอกเบี้ย 0.84% และยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 - 1,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 0.79 % โปรโมชั่นเริ่ม 1 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62
6. สำหรับคะแนนโบนัสหรือคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตได้รับจากการใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาใช้สมัคร Smart Plan on Call นั้น สมาชิกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนโบนัสและ/หรือคะแนนสะสมเพิ่มเติมจากที่ได้รับไปแล้วอีก
7. สมาชิกบัตรเครดิตยอมรับและตกลงว่าบรรดาสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาเข้ารายการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของ Smart Plan on Call ไม่สามารถ คืน แลกเปลี่ยน หรือ ยกเลิกได้
8. สมาชิกบัตรเครดิตตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่างวดการผ่อนชำระที่เกิดจากการทำรายการแบ่งชำระผ่าน Smart Plan on Call และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้บริการ Smart Plan on Call และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตของบริษัทฯ และถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการใช้บัตรเครดิต
9. การอนุมัติ Smart Plan on Call ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทฯ
10. หากสนใจในการทำรายการแบ่งชำระ ท่านสามารถโทรติดต่อผ่านศูนย์บริการสมาชิก เพื่อทำรายการ ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม 0-2646-3555
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม 0-2646-3939
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม 0-2646-3000
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม 0-2646-3000
บัตรเครดิตกรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-2646-3555
บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม 0-2646-3555
บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด 0-2646-3333
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0-2627-4788
บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ 0-2296-5566