พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

สมัครบัตรเสริมวันนี้

 


สมัครบัตรเสริมบัตรเครดิต กรุงศรี

หลักเกณฑ์การสมัครบัตรเสริม (สมาชิกบัตรหลักสามารถออกบัตรเสริมสูงสุดได้ 4 บัตร)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม
อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร

บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครบัตรเสริม
สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541