พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบรายการแลกของกำนัลได้ที่แค็ตตาล็อกออนไลน์ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/customer/ecatalogue.jsp โดยสมาชิกบัตรสามารถดำเนินการแลกของกำนัลได้ที่ช่องทางการแลกของกำนัล ดังนี้
    • โทรสาร  0 2646 3601
    • ไปรษณีย์ที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    • แลกคะแนนออนไลน์ ผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก ที่ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/customer/ecatalogue.jsp
·        ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกของกำนัลเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรุงศรี โบนัส แค็ตตาล็อก สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ที่ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/customer/ecatalogue.jsp
แบบฟอร์มแลกของกำนัลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.krungsricard.com/th/Download-Forms