พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

สมาชิกบัตรหลักสามารถขอให้บริษัทฯ ออกบัตรเสริมให้กับบุคคลอื่นได้มากถึง 4 บัตร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.       ผู้ถือบัตรเสริม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
2.       รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ
3.       คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม จะถูกไปรวมไว้ที่บัตรหลัก
4.       เมื่อบัตรหลักมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใดๆ บัตรเสริมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
5.       หากมีการได้รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม  บริษัทฯจะดำเนินการคืนเครดิตเงินดังกล่าวให้ไว้ที่บัตรหลักเพียงบัตรเดียว
•   การสมัครบัตรเสริม
1.       สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard.aspx
2.       ขอรับใบรับสมัครได้ที่ Call Center 02-6463000
3.       ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
4.       กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อรับรองให้ครบถ้วน ทั้งผู้สมัครบัตรเสริมและบัตรหลัก
5.       แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต์เหมือนกันกับใบสมัคร
6.       นำเอกสารส่งได้ที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541 หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรงดังนี้
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    •   บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
 
•   การกำหนดวงเงินบัตรเสริม
 
สมาชิกบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินบัตรเสริมได้ ตั้งแต่ 10% - 100% ของวงเงินบัตรหลัก
*หมายเหตุ: ขั้นต่ำวงเงินบัตรเสริม 10,000 บาท