พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

คำถามอื่นๆ

บริการพิเศษที่ให้คุณตรวจสอบข้อมูลของท่าน ผ่านทาง SMS ได้ง่ายๆ
เพียงเลือกเมนูส่งข้อความ SMS แล้วพิมพ์ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร ส่งมาที่ 081 927 9999 ท่านจะได้รับ SMS ตามตัวอย่างด้านล่าง

บริการ SMS on Demand บัญชี x-xxxx, วงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ......บาท จากใบแจ้งยอดล่าสุด ชำระเต็มจำนวน......บาท ชำระขั้นต่ำ......บาท ครบกำหนดชำระ DD/MM/YY คะแนนสะสมคงเหลือ…...คะแนน

เงื่อนไข : ข้อมูลที่ส่งถึงสมาชิกบัตรทาง SMS เป็นข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่ในระบบของ บริษัทฯ ณ เวลานั้น ข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีความเคลื่อนไหวใน บัญชีเพิ่มเติม/บริการ SMS นี้สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น / ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรงได้ที่หมายเลข
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000  แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 2 กด 2
โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอายัดบัตรและอำนวยความสะดวกในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิก โดยมีค่าบริการออกบัตรใหม่สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี  200 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
​ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการแจ้งอายัดบัตรหาย อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกบัตร
 
การต่ออายุบัตร
บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภทมีอายุบัตร 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร การต่ออายุบัตรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรใหม่ให้ก่อนบัตรเก่าของสมาชิกจะหมดอายุล่วงหน้า 1 เดือน และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรเก่าของสมาชิกไปกระทำการในทางทุจริต กรุณาทำลายบัตรเก่าทันทีด้วยการตัดบัตรออกเป็น 2 ส่วน 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่ออายุบัตร หากข้อมูลของสมาชิกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้