บัตรเครดิต กรุงศรี

‼️ประกาศสำคัญ!! บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง 3 มาตรการเร่งด่วน โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”

ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ดังนี้

บัตรเครดิต กรุงศรี

มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)
บัตรเครดิต : จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ : จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัตรเครดิต กรุงศรี

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

• สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

บัตรเครดิต กรุงศรี

มาตรการที่ 3 : ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ

     - เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
     - ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
     -  บริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
บัตรเครดิต : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สินเชื่อบุคคล จัสแคช : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 22% ต่อปี และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
สินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 15% ต่อปี ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 “ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ” ดังนี้ 
• สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป Uchoose ได้ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 63 ถึง 31 ส.ค. 63
• สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล จัสแคช ลงทะเบียนผ่านทาง Call Center โทร. 0-2646-3000
• สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลนลงทะเบียนผ่านทาง Call Center โทร. 0-2646-3999

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา
#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน  #กรุงศรีคอนซูมเมอร์ #UCHOOSE
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน
• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

*บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 
เงื่อนไขของโครงการ มาตราการที่ 3 ลูกค้าบัตรเครดิต
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
• บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท) จำนวนงวด
ตั้งแต่ 1,500 - 5,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 – 30,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (หากมี) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ และ 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
เงื่อนไขของโครงการ มาตราการที่ 3 ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อบุคคล จัสแคช)
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 7%) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564 
• บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
• ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้

1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
เงื่อนไขของโครงการ มาตราการที่ 3 ระยะ 2 ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล (สินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน)

มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข (มาตรการฯ) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ  

• เฉพาะลูกค้าสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยลูกค้าที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องติดต่อและร้องขอเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการและผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
• เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ วงเงินของลูกค้าจะถูกปรับลดให้เหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินใหม่จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (*ลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อหลังจากเข้าร่วมโครงการได้จากใบแจ้งยอดบัญชี)
• บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้  
• บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการ และ/หรือ กำหนดมาตรการความช่วยเหลือ ตลอดจนกำหนด/เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นรายกรณีตามเงื่อนไขบริษัทฯ และ/หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป
• เมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการชำระหนี้แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถขอยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไข และ/หรือ มาตรการความช่วยเหลือที่ได้อนุมัติหรือได้ดำเนินการไปแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ มีดังนี้
เฉพาะผู้มีบัญชีสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน โดยต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (นับย้อนจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาคำร้องขอเข้าร่วมโครงการ)
ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน
ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไขทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรายการสินเชื่อที่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 63 จนถึง 31 ธันวาคม 63

เงื่อนไขของมาตรการฯ
1. บัญชีสินเชื่อที่มีสิทธิได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้
1.1 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยมากกว่า 15% ขึ้นไป บริษัทจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 15% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของลูกค้า
1.2 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยเท่ากับ หรือน้อยกว่า 15% บริษัทจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่จะพิจารณาลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนเดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของลูกค้า
1.3 สำหรับยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้าง ของรายการสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ บริษัทจะนำมาตั้งเป็นรายการสินเชื่อใหม่ 0% และแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือนสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับยอดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมด
1.4 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดชำระแบบขั้นต่ำ และยอดเรียกเก็บประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ลูกค้ายังคงชำระตามยอดเรียกเก็บได้ตามปกติ
2. หากมีรายการสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงรายการสินเชื่อที่เรียกเก็บหลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในอัตราปกติ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดภายหลังการเข้าร่วมมาตรการ โดยเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) และต้องไม่เกินยอดวงเงินเดิม
4. เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) ในรอบบัญชีต่อไปตามเงื่อนไขปกติ
5. บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบัญชีสินเชื่อที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ สมาชิกจะไม่สามารถเลือกรายการสินเชื่อที่จะเข้าร่วมมาตรการได้เอง และไม่สามารถยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการภายใต้หลักเกณฑ์และด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจยืนหยัดเคียงข้างคุณ เพื่อให้คุณก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน โทร 0-2646-3999 ตลอด 24 ชั่วโมง

Q&A มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำ
ลูกค้าบัตรเครดิต

Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 บริษัทฯ ลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ให้กับลูกค้าทุกคนใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น          นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
               นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวจะปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้น ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิม

Q: ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน

ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล

Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 บริษัทฯ จะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ เหลือ 3% หรือ 500 บาท ให้กับลูกค้าทุกคนใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น          นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 19 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
               นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

Q: รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บอย่างไร
A: รายการผ่อนชำระรายเดือนจะยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือน

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเท่านั้น โดยยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิม
Q&A มาตรการที่ : 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ
Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมโครงการมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ
A: ลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง วันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโรหรือไม่
A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี                                                                                                                                                                               

Q: หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร                                                                                     
A: ลูกค้าสามารถชำระเงินในแต่ละรอบกำหนดชำระได้ตามปกติ โดยชำระเท่ากับหรือมากกว่ายอดชำระขั้นต่ำ                                                     

Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้ง            
A: สูงสุด 2 ครั้งต่อบัญชีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63                                          
                                                                                              
Q: กรณีที่รอบบัญชีแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยมีการชำระตามกำหนด แล้วใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีถัดไปยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งหรือไม่                         
A: กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีแรก ลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อีกเพียง 1 รอบบัญชีเท่านั้น โดยรอบบัญชีนั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาโครงการ
Q&A มาตรการที่ 3 : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

Q: ขั้นตอนการสมัครร่วมโครงการและแจ้งผลอย่างไร     
A: ลูกค้าผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ส.ค. 63 โดยท่านจะได้รับ SMS เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากบริษัทฯ ผ่านทาง SMS และหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา

A: ลูกค้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่1
- สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล จัสแคช โทร 0-2646-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2563 ถึง 31 ส.ค. 2563
- สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน โทร 0-2646-3999 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 23 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านทางข้อความแจ้งเตือน SMS และ หนังสือยินยันการเข้าร่วมมาตรการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ:  เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัทฯ

Q: หากลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง
A: ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรบนแอป UChoose สำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตได้พร้อมกัน สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ลงทะเบียนผ่านทาง Call Center

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติหรือไม่               
A: สำหรับบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิก ให้คงเหลือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้    
และ 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
A: สำหรับสินเชื่อบุคคล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดภายหลังการเข้าร่วมมาตราการ โดยเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) และต้องไม่เกินยอดวงเงินเดิม

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และยังมีวงเงินบัตร/ สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18%* และ สินเชื่อบุคคลสูงสด 28%*)

Q: หากเคยเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเพื่อเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่                               
A: ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

Q: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ
สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 18%*
สำหรับสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 28%*

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทฯ จะปรับวงเงินคืนหรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Q: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่
A: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติ

หมายเหตุ: *ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด บัตรเครดิตเท่ากับ 16% และ สินเชื่อส่วนบุคคล เท่ากับ 25%
 

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?