พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

บริษัทขอแจ้งยกเลิกช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

1 พ.ค. 67
บริษัทขอแจ้งยกเลิกช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ท่านยังคงสามารถชำระเงินด้วยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารกรุงไทย และชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆได้ตามปกติ

โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม คลิก