พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565

 
      Facebook Twitter Line Email Print
 

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565

เริ่มแล้ว! กับโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2565” มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากทางภาครัฐ ที่ให้ประชาชนสามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อสินค้า และบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

แต่ก่อนจะไปใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 มาเช็ก 6 เรื่องที่มักเข้าใจผิดกันก่อนดีกว่า จะได้ทำตามเงื่อนไขได้ถูกต้อง และไม่เสียสิทธิในการลดหย่อนภาษี

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต เรื่องเข้าใจผิดที่ 1: ต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2565 สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดใดทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ที่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด จากการซื้อสินค้า หรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อใช้ในการยื่นขอลดหย่อนภาษีตามจริงสูงสุด 30,000 บาทต่อคน

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  เรื่องเข้าใจผิดที่ 2: ช้อปอะไรก็ได้ลดหย่อนภาษี

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืน 2565 จะต้องเป็นสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการในราชอาณาจักร ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, หนังสือ, E-Book หรือสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ https://www.otoptoday.com/
 
โดยสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้แก่
- ค่าสุรา, เบียร์, ไวน์ และยาสูบ
- ค่าน้ำมัน และก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเติมยานพาหนะ
- ค่ารถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเรือ
- ค่าหนังสือพิมพ์-นิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์-นิตยสาร ในรูปแบบ E-Book
- ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- ค่าที่พักโรงแรม
- ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
- ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
- ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  เรื่องเข้าใจผิดที่ 3: สามารถใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืนได้ตลอดปี 2565

สามารถใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืนภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อลดหย่อนในปีภาษี 2565 ที่จะยื่นในช่วงต้นปี 2566

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  เรื่องเข้าใจผิดที่ 4: ใช้หลักฐานเป็นใบเสร็จแบบไหนก็ได้

กรณีร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และซื้อสินค้า-บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด ต้องใช้หลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น ยกเว้นสินค้าประเภทหนังสือ, E-Book, สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินได้

ซึ่งหลักฐานใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงิน จะต้องระบุข้อมูลผู้ขาย, ข้อมูลผู้ซื้อ, วันที่, รายการ และจำนวนเงิน อย่างครบถ้วนถูกต้อง

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 

ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  เรื่องเข้าใจผิดที่ 5: สามารถใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้ทุกคน

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษี จะไม่สามารถใช้สิทธิในมาตรการช้อปดีมีคืน 2565ได้

รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565


ปักหมุด 6 สุดยอดเทศกาลฤดูหนาวญี่ปุ่น ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต  เรื่องเข้าใจผิดที่ 6: ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 แล้วจะรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ไม่ได้

สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 และคนละครึ่งเฟส 4 ได้ทั้ง 2 สิทธิ เนื่องจากเป็นมาตรการที่ออกมาคนละช่วงการใช้จ่าย ไม่ทับซ้อนกัน
 
ทำความเข้าใจกันแล้ว บัตรเครดิต กรุงศรี ก็ไม่พลาดที่จะมอบโปรโมชันพิเศษ ต้อนรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ให้ทุกคนสามารถรับสิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท* ผ่านการช้อปที่ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่าย บอกเลยว่าคุ้มสุดๆ
 
หมวดห้างสรรพสินค้า
โปรโมชันพิเศษแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%*
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
ร้านค้าแฟชั่น
โปรโมชันพิเศษรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
ช้อปปิ้งออนไลน์ และวอลเล็ต
โปรโมชันพิเศษรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,000 บาท*
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
หมวดสินค้าตกแต่งบ้าน
โปรโมชันพิเศษรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 90,000 บาท*
บัตรเครดิต กรุงศรีรวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
หมวดซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ
โปรโมชันพิเศษรับพอยต์สูงสุด 7X* หรือ แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
หมวดร้านอาหาร
โปรโมชันพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 20%* หรือ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 250 บาท*
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
ระยะเวลาการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 15 ก.พ. 65 เท่านั้น รีบช้อปผ่าน บัตรเครดิต กรุงศรี เลย
รวม 6 เรื่องเข้าใจผิด เช็กให้ดีก่อนใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565
 
*เงื่อนไขให้เป็นไปตามที่กรมสรรพากร ร้านค้า และหรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการต่างๆ เป็นผู้กำหนด
 
ขอบคุณที่มาจาก: bit.ly/3tfGKDQ, bit.ly/3r8joxp, bit.ly/3r6TqKKบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม