พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ “LUCKY UPOINT แลก 9 พอยต์ ลุ้น 9 รางวัล”

รางวัล VESPA S 125 I-GET (สี Yellow Sole) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 99,900 บาท

คุณ ชนินทร์ ทรงสวัสดิ์วงศ์

รางวัล SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 5G (512 GB สี Bora Purple) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 44,900 บาท รวมมูลค่า 134,700 บาท

1. คุณ รณชัย ศรีสุขแก้ว
2. คุณ กิตตินันท์ มลิวรรณ
3. คุณ อำพร เกตุจรุง

รางวัล SAMSUNG Crystal UHD TV 65 นิ้ว รุ่น UA65BU8100KXXT จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,990 บาท รวมมูลค่า 164,950 บาท

1. คุณ พร้อมพร ตาลกุล
2. คุณ ประภาพร ลิขสิทธิ์
3. คุณ พูนทรัพย์ อังกีรัตน์
4. คุณ สกุลไทย ยาวิราช
5. คุณ พิเชษฐ์ ตุ้มวารี
 
  • บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ https://kcc.gg/pdpa