พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ “LUCKY UPOINT 9 พอยต์ลุ้นทอง”

บัตรเครดิต กรุงศรี


รางวัลที่
1 บัตรกำนัลทองออโรร่า มูลค่า 100,000 บาท
  1. คุณ ศิริพร ภัคโภไคย
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลทองออโรร่า มูลค่า 50,000 บาท
  1. คุณ นิยม แก้วมา
  2. คุณ ราตรี ดวงติ๊บ
  3. คุณ กิตติพศ คงสนท
  4. คุณ พรหมพร ทับเนียม
 
•บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ https://kcc.gg/pdpa