พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ


โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ    
อาทิ การบินไทย, บางกอกแอร์เวย์ส, แอร์เอเชีย, คาเธ่ย์ แปซิฟิค และ เจแปนแอร์ไลน์
เริ่มต้น ทุก 2 พอยต์ = 1 ไมล์ 
 
 
บัตรเครดิต กรุงศรี
 

ROYAL ORCHID PLUS (รอยัล ออร์คิด พลัส)

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
ทุก 2 พอยต์  = 1 ROYAL ORCHID PLUS
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)
รหัส: RO001
 
สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นๆ
ทุก 3 พอยต์  = 1 ROYAL ORCHID PLUS
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,500 พอยต์)
โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไป
รหัส : RO006


บัตรเครดิต กรุงศรี

FlyerBonus (ฟลายเออร์โบนัส)

บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท    
ทุก 3 พอยต์  = 1 FlyerBonus
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 1,500 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,500 พอยต์)
รหัส: 324220501


 
บัตรเครดิต กรุงศรี

airasia point (แอร์เอเชียพอยต์)

บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท    
ทุก 2 พอยต์  = 1 airasia point
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)
รหัส: BP001


บัตรเครดิต กรุงศรี

Asia Miles (เอเชียไมล์)

บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท                
ทุก 5 พอยต์  = 1 Asia Miles
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)
โดยจะเปิดการแลกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
รหัส : KAM005


บัตรเครดิต กรุงศรี

JAL Mileage Bank (JMB)

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
ทุก 2 พอยต์  = 1 JAL Mileage Bank (JMB)
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 20,000 พอยต์ สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 พอยต์)
รหัส: JAL001


สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นๆ  

ทุก 3 พอยต์  = 1 JAL Mileage Bank (JMB)
(ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 พอยต์ และสามารถโอนเพิ่มได้ทุก 1,200 พอยต์)
รหัส : JAL002
 
 

ช่องทางการโอนพอยต์เป็นไมล์สะสม

 
ผ่าน UCHOOSE หน้า Home
 1. เลือก โอนคะแนนสะสมบัตรเครดิต
 2. เลือก “โลโก้ สายการบินที่ต้องการโอนคะแนนเป็นไมล์”
 
ผ่าน UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
 1. เข้า UCHOOSE เลือกเมนู “บัญชี”
 2. เลือกเมนู “คะแนนสะสม”
 3. เลือกหัวข้อ “ไมล์สะสม”
 4. เลือก “โลโก้ สายการบินที่ต้องการโอนคะแนนเป็นไมล์”
 
หรือ ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ


1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67


อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไข ROYAL ORCHID PLUS (รอยัล ออร์คิด พลัส)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถโอนได้ทุก 2 คะแนน = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โดยต้องแลกขั้นต่ำ 6,000 คะแนน เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้) ทุก 3 คะแนน = 1 รอยัล ออร์คิด พลัส สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นๆ ทุกประเภท โดยต้องแลกขั้นต่ำ 6,000 คะแนน เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,500 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,500 ไม่สามารถแลกได้) โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัสด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสแล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกไมล์สะสมจะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โทรศัพท์ 0 2545 2000 โทรสาร 0 2545 3300 เวลาทำการ 8.00-17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือ www.thaiairways.com/rop
 
*เงื่อนไข FlyerBonus (ฟลายเออร์โบนัส)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอน การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สามารถโอนได้ทุก 1,500 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 1,500 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,500 ไม่สามารถแลกได้)
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถโอนคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และบริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส หรือการกระทำใดๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรฯ ที่ประสงค์จะแลกคะแนนจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัส (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.) ที่หมายเลข 1771 เลือกกด 2 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
 
*เงื่อนไข airasia point (แอร์เอเชียพอยต์)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนการโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้)
 • 2.สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์จะต้องเป็นสมาชิกของรายการคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์ด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นคะแนนแอร์เอเชียพอยต์แล้ว ไม่สามารถโอนคะแนนแอร์เอเชียพอยต์นั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีกและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์จะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคะแนนสะสมแอร์เอเชียพอยต์ทาง www.airasia.com หรือทาง airasia call center โทร. 02 515 9999 กด 1 กด 3 (วันจันทร์-ศุกร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 18.00 น.) ปิดทำการในเสาร์ – วันอาทิตย์
 • สมัครเป็นสมาชิก airasia เพื่อรับหมายเลขสมาชิก airasia ผ่าน www.airasia.com หรือบนแอป airasia Super App
 
*เงื่อนไข Asia Miles (เอเชียไมล์)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกแลกไมล์สะสมเอเชียไมล์ ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมเอเชียไมล์ สามารถโอนได้ทุก ทุก 5 คะแนน = 1 เอเชียไมล์ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท โดยต้องแลกขั้นต่ำ 6,000 คะแนน เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน (เศษต่ำกว่า 1,000  ไม่สามารถแลกได้) โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสมเอเชียไมล์ จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์เอเชียไมล์ด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของ เอเชียไมล์ สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็น ไมล์สะสมเอเชียไมล์ แล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีกและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสมเอเชียไมล์ หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • การแลกไมล์สะสมเอเชียไมล์ จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสมเอเชียไมล์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asiamiles.com/am/en/about/contact
 
*เงื่อนไขการแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB)
 • รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ คะแนนสะสมสามารถแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม 2 คะแนน กรุงศรี พอยต์ สามารถแลกรับไมล์สะสม 1 JAL Mileage Bank (JMB) ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คะแนน สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท 3 คะแนน กรุงศรี พอยต์ สามารถแลกรับไมล์สะสม 1 JAL Mileage Bank (JMB) ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน และสามารถโอนเพิ่มได้ทุก 1,200 คะแนน
 • คะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ สามารถแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะโอนคะแนนสะสมไปให้เจแปน แอร์ไลน์ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือนและเจแปนแอร์ไลน์จะมอบไมล์สะสมให้กับสมาชิกบัตรภายใน 7 วันนับจากวันที่โอนคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ของบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ไม่สามารถโอนรวมกันเพื่อแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้
 • สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ JAL Mileage Bank (JMB) ที่มีชื่อตรงกัน
 • เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ เป็น JAL Mileage Bank (JMB) แล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 • เงื่อนไขการใช้ไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด การแลกคะแนน JAL Mileage Bank (JMB) จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
 • ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 • การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 • บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกบัตรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.th.jal.com/sr/en/jmb/