พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

LUCKY UPOINT แลก 9 พอยต์ ลุ้นบัตรกำนัลทองออโรร่า รวมมูลค่า 300,000 บาท


ใช้ 9 พอยต์ เพื่อแลกรับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับบัตรกำนัลทองออโรร่า รวมมูลค่า 300,000 บาท*

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลทองออโรร่า มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลทองออโรร่า มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท

รายละเอียดการแลกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล
 • กดแลกพอยต์ รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล ได้ตั้งแต่: วันที่ 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66 
 • จับรางวัลผู้โชคดี: วันที่ 20 ก.ค. 66                                                                                                                      
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน: วันที่ 1 ส.ค. 66 ทาง www.krungsricard.com

แลกรับสิทธิ์ง่ายๆ ผ่าน UCHOOSE
 • ใช้ 9 พอยต์ เพื่อแลกรับ 1 สิทธิ์
 • ใช้ 90 พอยต์ เพื่อแลกรับ 10 สิทธิ์
 • ใช้ 900 พอยต์ เพื่อแลกรับ 100 สิทธิ์

1. ผ่าน UCHOOSE เมนูโปรโมชั่น พิมพ์คำค้นหา LKD
แลกพอยต์
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี

2. ผ่าน UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
 • กดเลือกเมนูบัญชี 
 • เข้าไปที่คำว่า “คะแนนสะสม”
 • เลือก “สินค้าและบัตรกำนัล”
แลกพอยต์
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี

 

 
1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการแลกคะแนน
 • ใบอนุญาตเลขที่ 318/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • เข้าร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66
 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ และ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกรับสิทธิ์ เท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องแลกคะแนน 9 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลบัตรกำนัลทองออโรร่า รวมมูลค่า 300,000 บาท, รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลทองออโรร่า มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท, รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลทองออโรร่า มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท
 • เมื่อทำรายการแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะดำเนินการจับรางวัลในวันที่ 20 ก.ค. 66 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบัส นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และจะประกาศรายชื่อสมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง www.krungsricard.com ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66  เป็นต้นไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
 • บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ภายใน 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เลขที่ 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 66 หากไม่มารับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 • ในกรณีที่มีชื่อผู้โชคดีซ้ำกันหรือผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งการบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้โชคดีไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้โชคดี 
 • การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัวของบริษัทในเครือ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้แก่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท โลตัสส์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด, บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอย่างอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับระบบของบริษัท และบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • หากกรณีผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง ขอให้ผู้โชคดีทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล อนึ่งหากของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะได้รับการส่งมอบของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ หรือการรับประกันของสินค้าของรางวัล กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า กรุณาสอบถามผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square