พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

Dream Vacations & Travel Fair 2023 สิทธิพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวสุดคุ้ม 2 ต่อ ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี


คุ้ม 1: รับของสมนาคุณ มูลค่าสูงสุด 21,450 บาท*

สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แลกรับ
*จำกัดการแลก 1 รายการ/หมายเลขบัตร/วัน

บัตรเครดิต กรุงศรี

ทุก 5,000 บาท  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 600 บาท/วัน)
 
 บัตรเครดิต กรุงศรี

ครบ 40,000 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋า Santa Barbara มูลค่า 3,390 บาท
 

บัตรเครดิต กรุงศรี
 
ครบ 60,000 บาท ขึ้นไป รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,290 บาท


*บัตรกำนัลสตาร์บัคส์และของสมนาคุณ จะจัดส่งของกำนัลให้ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอด ภายในวันที่ 15 ก.ค. 66ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน13%**

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/วัน และใช้พอยต์สะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ภายในวันเดียวกัน

**จำกัดการแลกพอยต์สะสมขั้นต่ำ 1,000 พอยต์/หมายเลขบัตร/วัน  จำกัดการแลกพอยต์สะสมสูงสุด 100,000 พอยต์ /หมายเลขบัตร/ วัน และจำกัดการแลกพอยต์สะสมสูงสุด 500,000 พอยต์ /หมายเลบัตร /ตลอดรายการส่งเสริมการ)
 
*,** สิทธิพิเศษยกเว้นยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan


 
แลกต์รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ณ จุดลงทะเบียนบัตรเครดิต กรุงศรี ภายในงานเท่านั้น
วันที่ 24 มี.ค. 66 – 28 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. – 21.00 น.
ณ ชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขแลกรับของกำนัล
 • สิทธิพิเศษเฉพาะการใช้จ่ายในงาน centralwOrld Dream Vacations & Travel Fair  ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 66 – 28 มี.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น
 • ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนแสดงบัตรเครดิต บัตรประชาชน และเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน ที่ใช้จ่ายภายในงานฯ เพื่อแลกรับที่จุดแลกของกำนัลบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี ภายในงานเท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของบัตรฯ ที่มีชื่อนามสกุล ตรงกันกับบัตรประชาชนเท่านั้น
 • สำหรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ และของกำนัลประเภทอื่นๆ หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น บริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดภายในวันที่ 15  ก.ค. 66
 • บัตรกำนัล/ของกำนัล มีจำนวนจำกัดและไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดหรือส่วนลดได้
 • จำกัดการแลกรับของกำนัล/บัตรกำนัล 1 รายการ/หมายเลขบัตร/วัน
 • มูลค่าของกำนัล/บัตรกำนัล เป็นมูลค่าที่กำหนดโดยผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ
 • สิทธิพิเศษยกเว้นยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัล/ของกำนัล จากสมาชิกบัตรฯ หรือเรียกให้สมาชิกบัตรชำระค่าของสมนาคุณหรือส่วนลดที่ได้รับไปแล้วคืน หากพบว่ามีการยกเลิกยอดใช้จ่าย หรือสมาชิกบัตรฯ ปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 • บริษัทฯ จะถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

**เงื่อนไขแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%  
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกผู้ถือหลักบัตรเครดิต กรุงศรี
 • ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
 • สำหรับรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนภายในงาน centralwOrld Dream Vacations & Travel Fair  ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. 66 – 28 มี.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพียง 1ครั้ง/หมายเลขบัตร/วัน โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมขั้นต่ำ 1,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/วัน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 130 บาท   จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน /หมายเลขบัตร/ วัน  หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 13,000 บาท และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน /หมายเลบัตร /ตลอดรายการส่งเสริมการ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 65,000 บาท
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อสมาชิกบัตรฯมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และใช้คะแนนสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่าย แลกเป็นเครดิตเงินคืน13% ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีสมาชิกบัตรภายในวัน ถัดไป 
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 30 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมทุกเซลล์สลิปที่นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดแลกคะแนน ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำการแลกคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี
 • สิทธิพิเศษยกเว้นยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square