พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ยกเลิกบริการรับข่าวสารผ่านทาง SMS และ E-Mail

หากท่านต้องการยกเลิกบริการรับข่าวสาร สามารถยกเลิกบริการได้ผ่าน SMS และผ่านทาง email ได้แล้ววันนี้ หรือสามารถแจ้งยกเลิกบริการับข่าวสาร
กรุงศรี ได้ที่ Call Center โทร. 0 2646 3555

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการยกเลิก

หรือ

กรุณาอีเมลของคุณที่ต้องการยกเลิก