บัตรเครดิต กรุงศรี

 

มาตรการ 1: พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ)

เฉพาะสมาชิกพนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ จากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ

ระยะเวลา: พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยการคำนวณดอกเบี้ยในระหว่างเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก

ลงทะเบียน: 19 ก.ค. 64 – 18 ส.ค. 64 โดยลงทะเบียนผ่านทาง Call Center หรือ โมบายแอปพลิเคชัน UChoose

เงื่อนไขของมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี

  • เฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับบริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
  • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการขอเพิ่มวงเงิน เปลี่ยนแปลงรอบบัญชี และเปลี่ยนแปลงสถานะบัตร เป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมมาตรการนี้
  • บริษัทสงวนสิทธิ์สำหรับ สมาชิก บัตรคอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท และบัตรเครดิตที่สมัครโดยการอายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้พิจารณาตามคำขอนี้แล้ว

 

มาตรการ    2: ปรับลดดอกเบี้ยพิเศษและขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25

 

 
Q&A: มาตรการช่วยเหลือลูกค้า พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี (โดยต้องแจ้งความจำนงเข้าร่วมมาตรการ)
Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี
A: เฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ โดยต้องลงทะเบียนบน UChoose หรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

Q: การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการคิดอย่างไร?
A: ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโร หรือติด Blacklist หรือไม่
A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี

Q: สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี ได้กี่ครั้ง
A: สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้งต่อบัญชี โดยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี

Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายใบ หรือมีหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ ต้องติดต่อกี่ครั้ง
A:สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้งต่อบัญชี โดยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี

Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่
A: กรณีที่สมาชิกเป็น พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ  สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีได้โดยต้องลงทะเบียนเข้ามาทง UChoose หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ทั้งนี้สถานะทางบัญชีของสมาชิกต้องเป็น ปกติ เท่านั้น

 

 

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?