บัตรเครดิต กรุงศรี


มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว (โดยต้องแจ้งความจำนงเข้าร่วมมาตรการ)

เฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ ซอยกิ่งแก้ว 21 ซึ่งมีบ้านพัก  อาศัยในรัศมี 2 กิโลเมตรรอบโรงงาน หรือเป็นผู้ที่ทำงานในโรงงานดังกล่าว หรือที่โรงงาน, บริษัท หรือร้านค้า ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ระยะเวลา: พักชำระหนี้นานสูงสุด 2 รอบบัญชี โดยการคำนวณดอกเบี้ยในระหว่างเข้ามาตรการ    พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก

ลงทะเบียน: 6 ก.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 โดยลงทะเบียนผ่านศูนย์บริการลูกค้า


เงื่อนไขของมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี

  • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) บริษัทสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม
  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการขอเพิ่มวงเงิน เปลี่ยนแปลงรอบบัญชี และเปลี่ยนแปลงสถานะบัตร เป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมมาตรการนี้
  • บริษัทสงวนสิทธิ์สำหรับ บัตรคอร์ปอเรท การ์ด บัตรเครดิตที่อายัดบัญชี และสินเชื่อพนักงานกรุงศรีคอนซูเมอร์ (Employee Loan) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้พิจารณาตามคำขอนี้แล้ว
     
 
Q&A: มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว (โดยต้องแจ้งความจำนงเข้าร่วมมาตรการ)

Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว 
A: เฉพาะสมาชิกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และยังอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือรายได้ของประชาชน สามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรของท่าน  

Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโรหรือไม่ 
A:ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี 

Q: สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานซอยกิ่งแก้ว พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี ได้กี่ครั้ง 
A: สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ 1 ครั้งต่อบัญชี โดยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชี 

Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายใบ หรือมีหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ ต้องติดต่อกี่ครั้ง 
A: ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงพร้อมกันผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า โดยแจ้งหน้าบัตรที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการ 

Q: หากเคยเข้ามาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่ 
A: เฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงเกิดความเสียหาย และยังอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือรายได้ของประชาชน


 


 

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?