โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

บัตรเครดิตกรุงศรี สแกนจ่าย ง่ายผ่านแอป

บัตรเครดิต กรุงศรี สแกนจ่าย ง่ายผ่านแอป
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน*
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน เฉพาะช่องทาง UChoose Application ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า(เริ่ม 1 ต.ค.61) และมาสเตอร์การ์ด(เริ่ม 4 ต.ค. 61) ทุกประเภท
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าผ่านช่องทาง UChoose Application ณ ร้านค้าที่สามารถรับชำระสินค้าผ่าน QR payment ในระบบของ Visa และ MasterCard สำเร็จเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ 
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค. 62
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนโดยให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือสูงสุด 1,200 บาท /บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเครดิตเงินคืนให้สมาชิกบัตรภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยจะเครดิตเงินคืนในวันที่ 7 พ.ย. 61 สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านการสแกน QR จากเดือน ต.ค.61, ในวันที่ 7 ธ.ค.61 สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าจากเดือน พ.ย.61,ในวันที่ 7 ม.ค.62 สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าจากเดือน ธ.ค.61,ในวันที่ 7 ก.พ.62 สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าจากเดือน ม.ค.62 ,ในวันที่ 7 มี.ค.62 สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าจากเดือน ก.พ.62 และ ในวันที่ 7 เม.ย.62 สำหรับการสะสมยอดใช้จ่ายผ่านการสแกน QR ชำระสินค้าจากเดือน มี.ค.62  ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร