โปรโมชั่น ปั๊มน้ำมัน และ หมวดรถยนต์ :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ใหม่! เฮยกปั๊มเติมปั๊บรับคุ้มที่ปั๊มพีทีทั่วไทย

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี ปั๊ม พีที
*เงื่อนไข
• *สงวนสิทธิ์การแลกรับส่วนลด50% ณ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านMax Mart เฉพาะบัญชีที่ทำรายการผ่านมือถือสำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ปั๊มน้ำมันพีที ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB 
• การแลกคะแนนสะสม 1 คะแนนเพื่อรับส่วนลด 50% สำหรับเครื่องดื่มเมนูร้อนหรือเย็นเท่านั้น(สำหรับเมนูปั่นไม่ร่วมรายการ)จำนวน 1 แก้วที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่ร่วมรายการ หรือ สำหรับรับส่วนลด 50% เมื่อซื้อน้ำดื่ม Maxmart ขนาด 1500 มล. แพ็ค 6 ขวดพิเศษ 39 บาท (ปกติ 78 บาท) 1 แพ็ค หรือ น้ำดื่มอควาฟิน่า ขนาด 550 มล.แพ็ค 12 ขวดพิเศษ 42 บาท  (ปกติ 84 บาท) 1 แพ็ค ที่ร้าน Max Mart ที่ร่วมรายการ โดยสามารถแลกคะแนนสะสมรวมกันได้ไม่เกิน 4 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน และแลกคะแนนภายในเดือนที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์การแลกรับส่วนลด 50%  เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มียอดเติมน้ำมันครบ 700 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิปที่สถานีน้ำมันพีที ที่ร่วมรายการ โดยสมาชิกต้องยื่นเซลล์สลิปดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย,ร้าน PT Max mart ทุกครั้งในวันที่แลกรับส่วนลด 50%
• **สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัญชีที่ทำรายการสำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ปั๊มน้ำมันพีที ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB 
• การแลกรับเครดิตเงินคืน 70 บาทจะต้องเป็นการแลกคะแนนสะสม 350 คะแนน(ปกติ 700 คะแนน) สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มียอดเติมน้ำมันครบ 700 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิปเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์โดยสามารถแลกคะแนนสะสมทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือหลังจากมียอดเติมน้ำมันผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันเดียวกันสำเร็จเท่านั้น 
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70 บาท/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ และสูงสุด 280 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/เดือน 
• สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ 
• คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
• สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น 
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯเท่านั้น 
• หากต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตตามประเภทบัตรที่ถือ 
• หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร