โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตรเสริมวันนี้

สมัครบัตรเสริมบัตรเครดิต กรุงศรี

1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

รับกระเป๋า Valentino Rudy Tote Bag มูลค่า 2,390 บาท* 

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริมครบ 5,000 บาทขึ้นไป 
ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ

บัตรเครดิต กรุงศรี
ขนาด 6 x ยาว 16 x สูง 16.5 นิ้ว 
 

สมัครง่ายๆ ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม
อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือบัตรหลัก ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรเสริม ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541


 
เงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครบัตร
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกใหม่ (บัตรเสริม) บัตรเครดิต กรุงศรี ที่ได้อนุมัติบัตรตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66 เท่านั้น 
 • สมาชิกบัตรเสริมจะได้รับกระเป๋า VALENTINO RUDY TOTE BAG จำนวน 1 ใบ มูลค่า 2,390 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริมครบ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ 
 • ยอดใช้จ่ายสะสมไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง 
 • สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ใบ/1 หมายเลขบัตรเสริม 
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.