โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเสริม

 
โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี  บัตรเสริม

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• เฉพาะสมาชิกบัตรเสริมใหม่ที่ได้รับการอนุมัติบัตรเสริมตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62
• สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมทุกๆ 1 ใบ ที่ได้รับอนุมัติและมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมครบ 2,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ ยกเว้นยอดกดเงินสด, การซื้อกองทุนและค่าประกันทุกประเภท, สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 รายการ / 1 หมายเลขบัตรเสริม / ตลอดรายการ 
• บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สมัครง่ายๆ ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม

อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครดังนี้
• กรอกข้อมูลในส่วนรายละเอียดสมาชิกบัตรหลักให้ครบถ้วน
• กรอกข้อมูลในส่วนสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมให้ครบถ้วน
• ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม")
• ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก") 


เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือบัตรหลัก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม
• สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรเสริม(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม 


สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร