โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตรเสริมวันนี้

บัตรเสริม บัตรเครดิต กรุงศรี
ใบสมัครบัตรเสริม
ดาวน์โหลดที่นี่
 

สมัครง่ายๆ ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม

อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครดังนี้
• กรอกข้อมูลในส่วนรายละเอียดสมาชิกบัตรหลักให้ครบถ้วน
• กรอกข้อมูลในส่วนสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมให้ครบถ้วน
• ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม")
• ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก") 


เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือบัตรหลัก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม
• สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรเสริม(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม 


สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต