โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเสริม

 
โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี  บัตรเสริม

สมัครบัตรเสริม...ให้คนพิเศษของคุณ*

สมัครบัตรเสริม 1 ใบ

 
บัตรเครดิต กรุงศรี
รับกระเป๋า Anello Tote Bag ขนาดกว้าง 4.5 x ยาว 12.5 x สูง 14 นิ้ว มูลค่า 790 บาท*
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริมครบ 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ 

หรือสมัครบัตรเสริม 2 ใบขึ้นไป

บัตรเครดิต กรุงศรี
รับกระเป๋า Anello Regular Canvas Square Mini Backpack ขนาดกว้าง 4.5 x ยาว 8 x สูง 12 นิ้ว มูลค่า 1,790 บาท*
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริมรวมกันครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ 

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63  สมัครบัตรเสริม 1 ใบพร้อมมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริม(ยกเว้นการซื้อกองทุนรวม,ยอดกดเงินสดและค่าเบี้ยประกันทุกประเภท และยอดบริการเงินด่วนสั่งได้) ครบ 3,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ รับกระเป๋า anello Tote Bag มูลค่า 790 บาท หรือสมัครบัตรเสริม 2 ใบขึ้นไป ที่ได้รับอนุมัติภายในเดือนเดียวกัน และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเสริมรวมกัน (ยกเว้นการซื้อกองทุนรวม,ยอดกดเงินสดและค่าเบี้ยประกันทุกประเภท และยอดบริการเงินด่วนสั่งได้) ครบ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติรับกระเป๋า anello รุ่น Canvas Square Mini Backpack มูลค่า 1,790 บาท, สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ใบ/1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก 
  • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 6-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สุด 
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สมัครง่ายๆ ใช้เพียงสำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเสริม

อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก

กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครดังนี้
• กรอกข้อมูลในส่วนรายละเอียดสมาชิกบัตรหลักให้ครบถ้วน
• กรอกข้อมูลในส่วนสำหรับผู้สมัครบัตรเสริมให้ครบถ้วน
• ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้สมัครบัตรเสริม")
• ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก (กรุณาเซ็นในช่อง "ลายเซ็นผู้ถือบัตรหลัก") 


เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือบัตรหลัก (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม
• สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรเสริม(ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
• ลงนามรับรอง ลายเซ็นเหมือนกันกับในใบสมัครบัตรเสริม 


สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครกลับมาที่
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร