ข้อควรรู้
บัตรเครดิต: ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
สินเชื่อบุคคล: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

x

 
 
 

พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

U CHALLENGE
**เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ที่ออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบัตรเครดิตโลตัส ที่ออกโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ส่วนลด, ของสมนาคุณ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
**เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ที่ออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบัตรเครดิตโลตัส ที่ออกโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ กดปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “เริ่มภารกิจ” ถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรายการโดยที่สมาชิกบัตรฯ ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE ภารกิจ ตะลุยกัน อิ่มฟินรับ Cashback สูงสุด 1,200 บาท (“รายการ”) ระยะเวลาสะสมแสตมป์และรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67 โดยบัตรเครดิตที่จะสามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งสมาชิกบัตรได้ผูกใช้งานร่วมกับ UCHOOSE (สมาชิกบัตรฯต้องลงทะเบียนใช้งานร่วมกับ UCHOOSE เท่านั้น)
 • หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกบัตรฯจะต้องสะสมแสตมป์ตามที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้แก่ การใช้บัตรเครดิต (ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ) ในการชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารหรือแอปเดลิเวอรีอย่างน้อย 1 ร้าน/แอป ให้ครบตามที่แต่ละเดือนกำหนด โดยที่สมาชิกบัตรฯจะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง เมื่อสมาชิกบัตรฯใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะปรากฏเป็น E-STAMP ใน UCHOOSE สำหรับหน้าสะสมแสตมป์ของบัตรเครดิตที่สมาชิกบัตรฯใช้ในการชำระค่าอาหาร/สั่งอาหาร (ใช้บัตรใดชำระ แสตมป์จะเข้าสะสมที่บัตรนั้น) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯไม่สามารถขอให้บริษัทฯ โอนแสตมป์ของหน้าบัตรหนึ่ง ไปสะสมรวมกับอีกหน้าบัตรหนึ่งได้
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณการให้แสตมป์จากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โดยสะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง รับเครดิตเงินคืน 40 บาท, สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท, สะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 160 บาท (รวมทั้งสิ้น 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการเฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการตามกำหนด และภายใต้ MCC CODE 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820 และการใช้จ่ายผ่านแอปสั่งอาหารที่ร่วมรายการ: FOODPANDA, GRABFOOD, LINEMAN, ROBINHOOD, SHOPEEFOOD ไม่รวมร้านอาหารในโรงแรม และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น True Money, LINE Pay, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY
 • ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายตามรายการนี้ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ยอดที่ทำรายการที่ AFTER YOU วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, Au Bon Pain วันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66, FUJI วันที่ 1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67, Kumpoon วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, Nikuya วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Buffet วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Grand วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Eaterium วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Shabushi วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, SIZZLER วันที่ 1 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 และ 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67, STARBUCKS วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, ร้านอาหารในเครือ iberry Group : กับข้าว’ กับปลา, เจริญแกง, ชิ้น โบ แดง, ทองสมิทธ์, เบิร์นบุษบา,ฟ้าปลาทาน, รส'นิยม, โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า และ FRAN'S วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, BAR B Q PLAZA วันที่ 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสะสมแสตมป์ในแต่ละเดือน บริษัทฯ จะทำการรวบรวมผลการสะสมแสตมป์ สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน
  • 40 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 2 ดวง
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 4 ดวง รวมเป็น 140 บาท
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 160 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รวมเป็น 300 บาท ต่อเดือน
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันของเดือนถัดไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ถูกต้องก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
 • สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE ภารกิจ ตะลุยกัน อิ่มฟินรับ Cashback สูงสุด 1,200 บาท เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับบัญชีบัตรหลัก
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแสตมป์คืน หรือยกเลิกแสตมป์ที่ได้ให้ไปแล้วจากหน้าสะสม ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการ หรือ การปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือยกเลิกรายการชำระเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับคุ้มสูงสุด 2 ต่อ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท

1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67

ต่อ 1: รับสิทธิพิเศษสูงสุด 15%*
เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิต กรุงศรี

 

ต่อ 2: ลงทะเบียน เข้าร่วม U CHALLENGE บนแอป UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,200 บาท**
เมื่อทานอาหารทุกร้านทั่วไทย และแอปสั่งอาหารชั้นนำ ที่ร่วมรายการ (foodpanda, GrabFood, LINEMAN, Robinhood, ShopeeFood) ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับแสตมป์ 1 ดวง และสะสมแสตมป์ครบตามภารกิจ U CHALLENGE รับเครดิตเงินคืนดังนี้

สะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง
รับเครดิตเงินคืน 40 บาท

สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท รวมเป็น 140 บาท

สะสมแสตมป์ ครบ 6 ดวง
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 160 บาท รวมเป็น 300 บาท

**จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ


ลงทะเบียนเข้าร่วมภารกิจ U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับ Cashback ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ บนแอป UCHOOSE ฟรี ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

สแกนที่นี่

 
The Pizza Company
 
**เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ที่ออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบัตรเครดิตโลตัส ที่ออกโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ส่วนลด, ของสมนาคุณ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
**เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ออกโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ที่ออกโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบัตรเครดิตโลตัส ที่ออกโดย บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ กดปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “เริ่มภารกิจ” ถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรายการโดยที่สมาชิกบัตรฯ ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE ภารกิจ ตะลุยกัน อิ่มฟินรับ Cashback สูงสุด 1,200 บาท (“รายการ”) ระยะเวลาสะสมแสตมป์และรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67 โดยบัตรเครดิตที่จะสามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งสมาชิกบัตรได้ผูกใช้งานร่วมกับ UCHOOSE (สมาชิกบัตรฯต้องลงทะเบียนใช้งานร่วมกับ UCHOOSE เท่านั้น)
 • หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกบัตรฯจะต้องสะสมแสตมป์ตามที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้แก่ การใช้บัตรเครดิต (ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ) ในการชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารหรือแอปเดลิเวอรีอย่างน้อย 1 ร้าน/แอป ให้ครบตามที่แต่ละเดือนกำหนด โดยที่สมาชิกบัตรฯจะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง เมื่อสมาชิกบัตรฯใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะปรากฏเป็น E-STAMP ใน UCHOOSE สำหรับหน้าสะสมแสตมป์ของบัตรเครดิตที่สมาชิกบัตรฯใช้ในการชำระค่าอาหาร/สั่งอาหาร (ใช้บัตรใดชำระ แสตมป์จะเข้าสะสมที่บัตรนั้น) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯไม่สามารถขอให้บริษัทฯ โอนแสตมป์ของหน้าบัตรหนึ่ง ไปสะสมรวมกับอีกหน้าบัตรหนึ่งได้
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณการให้แสตมป์จากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โดยสะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง รับเครดิตเงินคืน 40 บาท, สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท, สะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 160 บาท (รวมทั้งสิ้น 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการเฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการตามกำหนด และภายใต้ MCC CODE 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820 และการใช้จ่ายผ่านแอปสั่งอาหารที่ร่วมรายการ: FOODPANDA, GRABFOOD, LINEMAN, ROBINHOOD, SHOPEEFOOD ไม่รวมร้านอาหารในโรงแรม และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น True Money, LINE Pay, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY
 • ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายตามรายการนี้ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ยอดที่ทำรายการที่ AFTER YOU วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, Au Bon Pain วันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66, FUJI วันที่ 1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67, Kumpoon วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, Nikuya วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Buffet วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Grand วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Eaterium วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Shabushi วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, SIZZLER วันที่ 1 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 และ 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67, STARBUCKS วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, ร้านอาหารในเครือ iberry Group : กับข้าว’ กับปลา, เจริญแกง, ชิ้น โบ แดง, ทองสมิทธ์, เบิร์นบุษบา,ฟ้าปลาทาน, รส'นิยม, โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า และ FRAN'S วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, BAR B Q PLAZA วันที่ 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสะสมแสตมป์ในแต่ละเดือน บริษัทฯ จะทำการรวบรวมผลการสะสมแสตมป์ สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน
  • 40 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 2 ดวง
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 4 ดวง รวมเป็น 140 บาท
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 160 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รวมเป็น 300 บาท ต่อเดือน
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันของเดือนถัดไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ถูกต้องก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
 • สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE ภารกิจ ตะลุยกัน อิ่มฟินรับ Cashback สูงสุด 1,200 บาท เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับบัญชีบัตรหลัก
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแสตมป์คืน หรือยกเลิกแสตมป์ที่ได้ให้ไปแล้วจากหน้าสะสม ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการ หรือ การปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือยกเลิกรายการชำระเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด