c4c.jpgเลือกรับเงินก้อน กับบริการ Call-For-Cash
phone.png

 

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  • ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
  • รับเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติ
  • สอบถามโทร. 0 2777 0708 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น.)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

• วงเงินเบิกถอนเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี
• ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียม 
• ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (ต่อปี) = ดอกเบี้ย 15% และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 3% สำหรับการเบิกถอนเงินสด บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวนนับจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืน
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสด ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด


กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีการสมัคร
 
 


สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร