โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

คุ้มเดี่ยวก็ได้ คุ้มคู่ก็โดน (บางจาก)

บัตรเครดิต กรุงศรี โปรโมชั่น คุ้มเดี่ยวก็ได้ คุ้มคู่ก็โดน (บางจาก)

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• *สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ สถานีน้ำมันบางจาก ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB 
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• จำกัดการคำนวณรายการเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท/1 หมายเลขบัตรหลัก/1 รอบบัญชี โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน 
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 1% : 48 บาท สำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 2% : 96 บาท และสำหรับรายการรับเครดิตเงินคืน 3% : 144 บาท/1 หมายเลขบัตรหลัก/เซลล์สลิป 
• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในรอบบัญชีที่ทำรายการ โดยจะมีการแสดงรายการไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกบัตร 
• สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส" 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  
• **การแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จะต้องเป็นการแลกคะแนนสะสม 800 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 80 บาท สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มียอดใช้จ่ายครบ 800 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป โดยสามารถแลกคะแนนสะสมทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น 
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสัปดาห์ละ 1 ครั้งสูงสุด 320 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/เดือน 
• สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ 
• สมาชิกบัตรต้องกดแลกคะแนน หลังจากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันเดียวกัน 
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
• สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น 
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนได้ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯเท่านั้น 
• หากต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตตามประเภทบัตรที่ถือ 
• หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ 
• ***จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อตลอดรายการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืน 600 บาท จากบัญชีบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสถานีน้ำมันบางจาก อย่างน้อย 1 เซลล์สลิป และ จากยอดใช้จ่ายโชว์รูมหรือศูนย์บริการรถยนต์ TOYOTA/MITSUBISHI/FORD/HYUNDAI/ISUZU/B-QUIK/BRIDGESTONE A.C.T/AUTOBACS อย่างน้อย 1 เซลล์สลิป รวมกันครบ 20,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีบัตรหลักต่อตลอดรายการ โดยคำนวณยอดเติมน้ำมันสะสมสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทตลอดรายการ(คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร