โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

บางจาก

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี บางจาก
เงื่อนไข
สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ Bangchak ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
•*จำกัดเครดิตเงืนคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาท ต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี โดยเครดิตเงินคืน 3% จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 144 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ,  เครดิตเงินคืน 2% จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 96 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี  ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และเครดิตเงินคืน 1% จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 48 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีประเภทอื่นๆ  (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท ต่อเซลล์สลิป
รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในรอบบัญชีที่ทำรายการ โดยจะมีการแสดงรายการไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกบัตร
สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้สมาชิกบัตรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
• **การแลกรับเครดิตเงินคืน 80 บาทจะต้องมียอดใช้จ่าย 800 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสม 800 คะแนน โดยจะต้องแลกคะแนนภายในวันเดียวกันหลังมียอดใช้จ่าย และทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น
จำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และสูงสุด 320 บาท 
ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน  โดยบริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน  30 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ กรุณาทำรายการใหม่โดยเว้นระยะเวลาการทำรายการจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเบอร์ศูนย์บริการบัตรเครดิตตามด้านหลังบัตรฯ
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มี
การเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร