พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

บริการเอ็นดีไอดี (NDID หรือ National Digital ID)

• บริการเอ็นดีไอดี (NDID หรือ National Digital ID) คืออะไร ?
บริการเอ็นดีไอดี คือการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลเพื่อขอสมัคร หรือขอใช้บริการต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสํานักงาน เพื่อแสดงตัวตน และสมัครบริการ

• NDID เกี่ยวกับเราอย่างไร ?
NDID เป็น “ทางเลือก" ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ การใช้บริการออนไลน์ดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบ การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อ และการเปิดบัญชีเงินฝาก ที่สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา

• ประโยชน์ของ NDID สำหรับการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อคืออะไร ?

• ผู้ที่สนใจใช้บริการต้องทําอย่างไร ?
ผู้ที่สนใจใช้บริการ NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่เป็นลูกค้าอยู่ โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนด

• ลงทะเบียนและใช้บริการ NDID มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และใช้บริการ NDID (ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง)

• บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่ ?
เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

• ข้อพึงระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง ?
ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เป็นข้อความเกี่ยวกับการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการจากต้นทางที่ลูกค้าได้ทําการสมัครไว้ เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความแจ้งเตือนสําหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ