กรุงศรี เพย์เมนท์ แพลน ออน คอล
กรุงศรี เพย์เมนท์ แพลน ออน คอล
กริ๊งเดียว!!! ผ่อนได้ทุกอย่าง ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร ท่านสามารถเปลี่ยนยอดชำระปกติให้เป็นผ่อนชำระ
รายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน และเลือกจำนวนเดือนได้ตามใจตั้งแต่ 3 - 10 เดือน
 
บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์  โทร 0 2296 5566 กด 1
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์  โทร  0 2627 4788
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม  โทร 0 2646 3939
บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม  โทร 0 2646 3555
บัตรเครดิต กรุงศรี อื่นๆ  โทร 0 2646 3000
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call
*การใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ Krungsri Payment Plan on Call ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า (ไม่รวมบัตรเครดิตธุรกิจ กรุงศรี เพรสทีจ ) สามารถสมัครใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถขอทำรายการ Krungsri Payment Plan on Call โดยสามารถเลือกรายการที่เกิดจากการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกัน โดยสมาชิกบัตรเครดิตสามารถนำค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสมัครใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call ได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกิดจากการเบิกเงินสด ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมทุกชนิด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ Krungsri Payment Plan on Call เฉพาะกับสมาชิกบัตรเครดิตที่มีประวัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกับทางบริษัทฯ แล้วอย่างน้อย 1 เดือนเท่านั้น
3. ในการสมัครใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตสามารถใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละรอบบัญชี และไม่จำกัดจำนวนรายการสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าทำรายการ Krungsri Payment Plan on Call ทั้งนี้ มูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าใช้บริการ Krungsri Payment Plan on Call (ต่อครั้ง) ต้องมีมูลค่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อรายการสินค้าและ/หรือบริการ และจำนวนยอดรวมมูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะใช้ทำรายการ Krungsri Payment Plan on Call แต่ละครั้งนั้นต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,000 บาท โดยจำนวนยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
4. ในการกำหนดจำนวนงวดของการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการนั้น จำนวนงวดที่สมาชิกบัตรเครดิตสามารถเลือกทำรายการได้ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน
5. สำหรับอัตราดอกเบี้ย ( หมายถึงอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
6. สำหรับคะแนนโบนัสหรือคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตได้รับจากการใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาใช้สมัคร Krungsri Payment Plan on Call นั้น สมาชิกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนโบนัสและ/หรือคะแนนสะสมเพิ่มเติมจากที่ได้รับไปแล้วอีก
7. สมาชิกบัตรเครดิตยอมรับและตกลงว่าบรรดาสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาเข้ารายการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของ Krungsri Payment Plan on Call ไม่สามารถ คืน แลกเปลี่ยน หรือ ยกเลิกได้
8. สมาชิกบัตรเครดิตตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่างวดการผ่อนชำระที่เกิดจากการทำรายการแบ่งชำระผ่าน Krungsri Payment Plan on Call และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้บริการ Krungsri Payment Plan on Call และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตของบริษัทฯ และถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการใช้บัตรเครดิต
9. การอนุมัติ Krungsri Payment Plan on Call ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทฯ
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี
ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร