กรุงศรี โบนัส ออนไลน์

กรุงศรี โบนัส ออนไลน์

แลกรับของกำนัลมากมายจาก กรุงศรี โบนัส แคตตาล็อก ออนไลน์ มีสินค้าให้เลือกครบทุกสิ่ง อาทิ บัตรกำนัล
เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์สำหรับรถยนต์ เครื่องประดับ น้ำหอม ของเล่นเด็ก ไมล์สะสม
และอื่นๆอีกมากมาย
 
บัตรเครดิต กรุงศรี
1,000  คะแนนกรุงศรี โบนัส  =  400  UTU Points
1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
การแลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก
 1. ในการใช้คะแนนแลกรับคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแลกรับไมล์ ที่จัดเตรียมไว้ในแคตตาล็อกให้ครบถ้วนและส่งมาที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3601 หรือผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก หรือผ่านศูนย์บริการบัตร ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 2646 3939
 2. คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส สามารถแลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน ( เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้ )
 3. สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก จะต้องเป็นสมาชิกของรายการคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
 4. เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็นคะแนนแอร์เอเชียบิ๊กแล้ว ไม่สามารถโอนคะแนนแอร์เอเชียบิ๊กนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส" ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
 5. การแลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก จะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
 6. การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
 7. รายการแลกคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
 9. สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก ทาง www.airasiabig.com หรือทาง AirAsia BIG call center โทร. 02 515 9999 กด 1 กด 3 ( วันจันทร์-ศุกร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 18.00 น.) ปิดทำการในเสาร์ – วันอาทิตย์
 10. สมัครเป็นสมาชิก แอร์เอเชียบิ๊ก เพื่อรับหมายเลขสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊ก ผ่าน www.airasiabig.com
 11. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsricard.com
การแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB)
 1. ในการใช้คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส แลกรับไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแลกรับไมล์ที่จัดเตรียมไว้ในแค็ตตาล็อกให้ครบถ้วนและส่งมาที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือทางโทรสาร หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3601 หรือผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก หรือผ่านศูนย์บริการบัตร ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 2646 3939
  2. สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม 2 คะแนน กรุงศรี โบนัส สามารถแลกรับไมล์สะสม 1 JAL Mileage Bank (JMB) ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คะแนน สามารถแลกเพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน ,สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท 3 คะแนน กรุงศรี โบนัส สามารถแลกรับไมล์สะสม 1 JAL Mileage Bank (JMB) ในแต่ละครั้งแลกที่เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน และสามารถโอนเพิ่มได้ทุก 1,200 คะแนน
  3. คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส สามารถแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะโอนคะแนนสะสมไปให้เจแปน แอร์ไลน์ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือนและเจแปนแอร์ไลน์จะมอบไมล์สะสมให้กับสมาชิกบัตรภายใน 7 วันนับจากวันที่โอนคะแนนสะสม
  4. คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ของบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ไม่สามารถโอนรวมกันเพื่อแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้
  5. สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ JAL Mileage Bank (JMB) ที่มีชื่อตรงกัน
  6. เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็น JAL Mileage Bank (JMB) แล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส ที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
  7. เงื่อนไขการใช้ไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด การแลกคะแนน JAL Mileage Bank (JMB) จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
  ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
  8. การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
  9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
  10. รายการแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
  11. สมาชิกบัตรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสม JAL Mileage Bank (JMB) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.th.jal.com/sr/en/jmb/
การแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส
 1. ในการใช้คะแนนแลกรับไมล์สะสม สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแลกรับไมล์ ที่จัดเตรียมไว้ในแคตตาล็อกให้ครบถ้วนและส่งมาที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือทางโทรสาร หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3601 หรือผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก หรือผ่านศูนย์บริการบัตร ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 2646 3939
  2. คะแนนสะสมสามารถแลกไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัสได้ตามช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเป็นไมล์สะสม Royal Orchid Plus สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 6,000 คะแนน ( เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้ )
  3. สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัสด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
  4. เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็นไมล์สะสมแล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส" ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสม หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
  5. การแลกไมล์สะสมจะใช้เวลา 3 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
  6. การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
  7. รายการแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
  9. สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรอยัล ออร์คิด พลัส ได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส โทรศัพท์ 0 2545 2000 โทรสาร 0 2545 3300 เวลาทำการ 8.00-17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือ www.thaiairways.com/rop
การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
 1. ในการแลกรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สมาขิกจะต้องระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแลกรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ที่จัดเตรียมไว้ในแคตตาล็อกให้ครบถ้วนและส่งมาที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือทางโทรสาร หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3601 หรือผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก หรือผ่านศูนย์บริการบัตร ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 2646 3939
  2. คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนนสะสมสามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน ( เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้ )
  3. เมื่อสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ได้แลกคะแนนสะสม “กรุงศรี โบนัส” ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนน “กรุงศรีโบนัส” ได้อีก และบริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส หรือการกระทำใดๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  4. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรฯ ที่ประสงค์จะแลกคะแนนจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
  5. การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
  6. รายการแลกคะแนนสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  7. สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัส (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.) ที่หมายเลข 1771 เลือกกด 2 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
  8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
  บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า
การแลกไมล์สะสม Asia Miles
1. ในการใช้คะแนนแลกรับ Asia Miles สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มแลกรับไมล์สะสม Asia Miles ที่จัดเตรียมไว้ในแคตตาล็อกให้ครบถ้วนและส่งมาที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือทางโทรสาร หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3601 หรือผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก หรือผ่านศูนย์บริการบัตร ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร. 0 2296 5566, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0 2627 4788, ศูนย์บริการสมาชิกบัตร กรุงศรี แพลทินัม 0 2646 3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทั่วไป และ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม โทร. 0 2646 3000 และ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม 0 2646 3939
2. รายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็นไมล์สะสม Asia Miles สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอน ไม่ต่ำกว่า 6,000 ( เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถ แลกได้)
3. สมาชิกบัตรที่ขอแลกคะแนนสะสม กรุงศรี โบนัสเป็นไมล์สะสม จะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมไมล์ Asia Miles ด้วย ในกรณีที่มีค่าเข้าร่วมรายการเป็นสมาชิกของ Asia Miles สมาชิกบัตรจะต้องชำระค่าเข้าร่วมรายการดังกล่าวเอง
4. เมื่อสมาชิกบัตรได้โอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เป็น Asia Miles แล้ว ไม่สามารถโอนไมล์สะสมนั้นกลับมาเป็นคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส ได้อีก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นไมล์สะสม Asia Miles หรือการกระทำใดๆ ของบริษัทสายการบิน
5. การแลกไมล์สะสม Asia Miles จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์แลกไมล์ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าว
6. การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ
7. รายการแลกไมล์สะสม Asia Miles มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น
สมาชิกบัตรสามารถสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสม Asia Miles ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asiamiles.com/am/en/about/contact
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมรูปแบบ เงื่อนไข อายุคะแนนสะสม หรือองค์ประกอบใด ๆ ของรายการของกำนัลและรายละเอียดของรายการ “กรุงศรี โบนัส” ที่ระบุในแคตตาล็อกนี้ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส" ของท่าน ให้ถูกต้องในกรณีที่เกิดจากการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากระบบ หรือกรณีใดๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งยอดคะแนนสะสมที่ถูกต้องในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนเดือนถัดไป
3. ในกรณีที่ของกำนัลบางรายการหมดสต็อกหรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลที่มีคุณภาพ และราคาที่ใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. รายการของกำนัลทุกรายการใน “กรุงศรี โบนัส” รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
5. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายหรือให้บริการ ในกรณีที่ของกำนัลหรือบริการที่ให้กับสมาชิกบัตรชำรุดเสียหาย หรือมีข้อบกพร่องใดๆ สมาชิกบัตรจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรงตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้จัดจำหน่ายได้แจ้งไว้ภายในแคตตาล็อก
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากกระบวนการจัดพิมพ์ ซึ่งหากมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งทั้งหลาย เกี่ยวกับรายการใน “กรุงศรี โบนัส” ให้บริษัทฯ เป็นผู้ตัดสินใจโดยให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกรายการ “กรุงศรี โบนัส” ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ เพียงแจ้งสมาชิกบัตรหลักเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบล่วงหน้า
8. สมาชิกบัตรสามารถแลกรับของกำนัล โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งมาที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3601 หรือผ่านบริการกรุงศรี โบนัส ออนไลน์ หรือผ่านศูนย์บริการบัตรเครดิต กรุงศรี โทร. 0 2646 3000 หรือผ่านบริการแอพพลิเคชั่น KMA บนมือถือ
ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร