พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับคุ้มสูงสุด 2 ต่อ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท


ต่อ 1: รับสิทธิพิเศษสูงสุด 15%*

เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการ
บัตรเครดิต กรุงศรี
 

ต่อ 2: ลงทะเบียน เข้าร่วม U CHALLENGE บนแอป UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,200 บาท**

เมื่อทานอาหารทุกร้านทั่วไทย และแอปสั่งอาหารชั้นนำ ที่ร่วมรายการ (foodpanda, GrabFood, LINEMAN, Robinhood, ShopeeFood) ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับแสตมป์ 1 ดวง และสะสมแสตมป์ครบตามภารกิจ U CHALLENGE รับเครดิตเงินคืนดังนี้

รับแสตมป์ 1 ดวง
เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารร้านใดก็ได้หรือสั่งอาหารผ่านแอปเดลิเวอรีที่ร่วมรายการ (foodpanda, GrabFood, LINEMAN, Robinhood, ShopeeFood) ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

สะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง
รับเครดิตเงินคืน 40 บาท

สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท รวมเป็น 140 บาท

สะสมแสตมป์ ครบ 6 ดวง
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 160 บาท รวมเป็น 300 บาท

**จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมภารกิจ U CHALLENGE ภารกิจตะลุยกิน อิ่มฟิน รับ Cashback ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ บนแอป UCHOOSE ฟรี ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 
สแกนที่นี่
บัตรเครดิต กรุงศรี

1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

*เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ส่วนลด, ของสมนาคุณ เป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
**เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ กดปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “เริ่มภารกิจ” ถือว่าสมาชิกบัตรฯได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรายการโดยที่สมาชิกบัตรฯ ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE ภารกิจ ตะลุยกัน อิ่มฟินรับ Cashback สูงสุด 1,200 บาท (“รายการ”) ระยะเวลาสะสมแสตมป์และรับเครดิตเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67 โดยบัตรเครดิตที่จะสามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ซึ่งสมาชิกบัตรได้ผูกใช้งานร่วมกับ UCHOOSE (สมาชิกบัตรฯต้องลงทะเบียนใช้งานร่วมกับ UCHOOSE เท่านั้น)
 • หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว สมาชิกบัตรฯจะต้องสะสมแสตมป์ตามที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้แก่ การใช้บัตรเครดิต (ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ) ในการชำระค่าอาหาร ณ ร้านอาหารหรือแอปเดลิเวอรีอย่างน้อย 1 ร้าน/แอป ให้ครบตามที่แต่ละเดือนกำหนด โดยที่สมาชิกบัตรฯจะได้รับแสตมป์สะสม 1 ดวง เมื่อสมาชิกบัตรฯใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยจะปรากฏเป็น E-STAMP ใน UCHOOSE สำหรับหน้าสะสมแสตมป์ของบัตรเครดิตที่สมาชิกบัตรฯใช้ในการชำระค่าอาหาร/สั่งอาหาร (ใช้บัตรใดชำระ แสตมป์จะเข้าสะสมที่บัตรนั้น) ทั้งนี้ สมาชิกบัตรฯไม่สามารถขอให้บริษัทฯ โอนแสตมป์ของหน้าบัตรหนึ่ง ไปสะสมรวมกับอีกหน้าบัตรหนึ่งได้
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณการให้แสตมป์จากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โดยสะสมแสตมป์ ครบ 2 ดวง รับเครดิตเงินคืน 40 บาท, สะสมแสตมป์ ครบ 4 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท, สะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 160 บาท (รวมทั้งสิ้น 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการเฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการตามกำหนด และภายใต้ MCC CODE 5811, 5812, 5813, 5814, 5462, 5820 และการใช้จ่ายผ่านแอปสั่งอาหารที่ร่วมรายการ: FOODPANDA, GRABFOOD, LINEMAN, ROBINHOOD, SHOPEEFOOD ไม่รวมร้านอาหารในโรงแรม และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น True Money, LINE Pay, SHOPEEPAY, GB PRIME PAY
 • ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายตามรายการนี้ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ยอดที่ทำรายการที่ AFTER YOU วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, Au Bon Pain วันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66, FUJI วันที่ 1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67, Kumpoon วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, Nikuya วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Buffet วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Grand วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Oishi Eaterium วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, Shabushi วันที่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66, SIZZLER วันที่ 1 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 และ 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67, STARBUCKS วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, ร้านอาหารในเครือ iberry Group : กับข้าว’ กับปลา, เจริญแกง, ชิ้น โบ แดง, ทองสมิทธ์, เบิร์นบุษบา,ฟ้าปลาทาน, รส'นิยม, โรงสีโภชนา, อันเกิม-อันก๋า และ FRAN'S วันที่ 1 พ.ย. 66 - 29 ก.พ. 67, BAR B Q PLAZA วันที่ 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสะสมแสตมป์ในแต่ละเดือน บริษัทฯ จะทำการรวบรวมผลการสะสมแสตมป์ สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน
  • 40 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 2 ดวง
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 4 ดวง รวมเป็น 140 บาท
  • รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 160 บาท เมื่อสะสมแสตมป์ครบ 6 ดวง รวมเป็น 300 บาท ต่อเดือน
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 30 วันของเดือนถัดไป ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ถูกต้องก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ และได้รับยืนยันการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
 • สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ U CHALLENGE ภารกิจ ตะลุยกัน อิ่มฟินรับ Cashback สูงสุด 1,200 บาท เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับบัญชีบัตรหลัก
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกแสตมป์คืน หรือยกเลิกแสตมป์ที่ได้ให้ไปแล้วจากหน้าสะสม ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการยกเลิกรายการ หรือ การปฏิเสธยอดใช้จ่าย หรือยกเลิกรายการชำระเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลส์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการกำหนด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ALLY Mid Year Sale 2024 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อป Lazada 5.5 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 14,000 บาท*,** + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%*** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี