โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ช้อปสกุลเงินต่างประเทศ รับคุ้มสูงสุด 25,000 บาท

phonelink_ring ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่าน แอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ SMS พิมพ์  INZ ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 081- 927-9999
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุ้มรับทั่วโลก รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท*

ยอดสะสมในสกุลเงินต่างประเทศ
(ทั่วโลกรวมช้อปออนไลน์)
เครดิตเงินคืน*
 
ครบทุก 25,000 บาท 300 บาท (สูงสุด 900 บาท)
ครบทุก 200,000 บาท 3,000 บาท (สูงสุด 12,000 บาท)
สะสมครบ 1,200,000 บาท รับสูงสุด 25,000 บาท

คุ้มรับเอเชีย
**สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่าทุกประเภท และบัตรเครดิตสยามทาคาชิมายะ วีซ่า

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายทุก 5,000 บาท ใน 7 ประเทศ 7 สกุลเงิน รับคะแนนสะสมรวม 500 คะแนน**
(รับสูงสุด 2,000 คะแนน รวมคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 1,000 คะแนน และคะแนนปกติ 1,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
เฉพาะประเทศที่กำหนด 7 ประเทศ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงค์โปร์, เกาหลี, ไต้หวัน และมาเลเซีย
(7 สกุลเงิน CNY, JPY, HKD, SGD, KRW, TWD และ MYR)

 
access_time 1 มิ.ย. 62 – 31 ส.ค. 62
 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนและ/หรือคะแนนสะสมพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรที่ 1.) ทำการลงทะเบียนทาง SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 – 30 ก.ย. 62  ก่อนทำรายการ 2.) มียอดใช้จ่ายสะสมในสกุลเงินต่างประเทศตามที่กำหนด
 • *สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 25,000 บาท (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมครบ 75,000 บาท) หรือรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมครบทุก 200,000 บาท (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมครบ 800,000 บาท) หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศครบ 1,200,000 บาท สงวนสิทธิ์รับคะแนนสะสมสูงสุดเพียงขั้นเดียวเท่านั้น
 • **สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่าทุกประเภท และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ วีซ่า ในการให้คะแนนสะสมพิเศษ 250 คะแนน และคะแนนสะสมปกติ 250 คะแนน รวม 500 คะแนน เมื่อใช้จ่ายสะสมในสกุลเงินที่กำหนดครบทุก 5,000 บาท ใน 7 ประเทศได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงค์โปร์, เกาหลี, ไต้หวัน และมาเลเซีย 7 สกุลเงิน ได้แก่ CNY, JPY, HKD, SGD, KRW, TWD และ MYR เท่านั้น รับสูงสุดรวม 2,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
เงื่อนไขรวม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะเจซีบี
 • ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน และ/หรือคะแนนสะสม หมายถึง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม  ณ วันที่ทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 – 30 ก.ย. 62  ในสกุลเงินต่างประเทศในต่างประเทศและ/หรือจากเว็ปไซด์ต่างประเทศเท่านั้น (โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักเพื่อรับเครดิตเงินคืนและ/หรือคะแนนสะสมในรายการนี้) ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาท (THB) ในต่างประเทศและ/หรือยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทจากเว็ปไซด์ต่างประเทศ, ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, ยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยว (Agoda, Expedia, Traveloka, Tripizee, Klook, Traveligo, Hotels Thailand), การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระสาธารณูปโภคและ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย และ กรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 62 – 30 ก.ย. 62  เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืน และ/หรือคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของบัตรหลักที่มียอดใช้ตามเงื่อนไขภายใน 30 วัน หลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสม แก่เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน และ/หรือคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีของท่าน
 • เครดิตเงินคืน และ/หรือคะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร