โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

FWD แลกพอยต์รับประกัน (COVID-19)

FWD ประกันภัย แลกพอยต์รับประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ 950 พอยต์
แลกรับ FWD ประกันภัย COVID-19 แผน 1 คุ้มครอง 365 วัน*

ความคุ้มครอง / Coverage แผน 1 / Plan 1
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
Benefit of loss of life, dismemberment, loss of sight or permanent disability (PA.1)
10,000 บาท
2. ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (จ่ายตามจำนวนเงินประกันภัยที่ระบุ)**
Benefit of the Corona virus for the Coma (claim payment on the specified sun insured)
100,000 บาท
3. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ต่อวัน สูงสุด 30 วัน)
Benefit of the Corona virus for the Coma (claim payment on the specified sun insured)
300 บาท
4. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสูญเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน กรณีสูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
Benefit of the funeral expenses for accident and illness (waiting period 180 days for illness)
10,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท FWD ประกันภัย กำหนด สอบถามข้อมูลความคุ้มครองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดีประกันภัย โทร. 02-202-9500

ขั้นตอนการแลกพอยต์บนแอป UChoose
1. เข้าแอป แตะที่เมนู “คูปอง”
2. เลือกสิทธิพิเศษ “FWD ประกันภัย COVID-19” แตะเพื่อรับสิทธิ์
3. กด "ยืนยันการแลกคะแนน"
4. ระบบแสดงรหัสรับสิทธิ์ทำการ "จดรหัสรับสิทธิ์" เพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครอง "FWD ประกันภัย COVID-19"
 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับความคุ้มครอง: FWD ประกันภัย COVID-19
 1. ลงทะเบียนรับความคุ้มครอง คลิกที่นี่
 2. นำรหัส (Code) ที่ได้รับจากการแลกคะแนน ไปกรอกในช่อง “PROMO CODE”
 3. กรอกข้อมูลตามขั้นตอน จนทำรายการสำเร็จ
 4. รับ SMS ยืนยัน โดยกรมธรรม์ยืนยันความคุ้มครองจะจัดส่งให้ทางอีเมลที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน ภายใน 15 นาที

หมายเหตุ: ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน แต่สามารถลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (รหัสสามารถให้ผู้อื่นใช้ลงทะเบียนได้)

***หลังจากการลงทะเบียนรับความคุ้มครองเสร็จสมบูรณ์จะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกรณี**


 
access_time 9 ม.ค. 64 - 31 ส.ค. 64
 
 
เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับประกันภัย/ Underwriting Conditions
 • อายุที่รับประกันภัย/ Insured age 1 – 99 ปี/ year(s) old.
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัย/ No coverage for illness related to Corona virus 2019 (complications thereof) before insurance.
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย/ The insured have not been travelling to the high risk countries which announced by Ministry of Public Health within 14 days prior to applying for the insurance coverage.
 • ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) และคำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)/ No coverage is provided in case the insured does not follow international travel advices (WHO) and Thai travel advice (Tourism Authority of Thailand)
 • ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน/ The insured can buy one policy per person only. 

 

เงื่อนไขการแลกคะแนน
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน
 • ไม่จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน แต่สามารถลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (รหัสสามารถให้ผู้อื่นใช้ลงทะเบียนได้)
 • บริษัทฯ จะส่งรหัสรับสิทธิ์ให้สมาชิกบัตรผ่านช่องทาง UCHOOSE โมบายแอปพลิเคชันทันที หลังจากที่ทำการแลกคะแนน รหัสรับสิทธิ์ 1 รหัส ลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • รหัสรับสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการและไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีคูปองสูญหายหรือมีผู้อื่นนำรหัสรับสิทธิ์ดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกตามลำดับการทำรายการและไม่สามารถรับสิทธิ์ได้หากไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด หรือแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์หรือการทุจริตใด ๆ บริษัท
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ FWD ประกันภัย กำหนด สอบถามข้อมูลความคุ้มครองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดีประกันภัย โทร. 0 2202 9500
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.