โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

พอยต์ปันน้ำใจ กับ โครงการถุงปันสุข

พอยต์ปันน้ำใจ กับ โครงการถุงปันสุข
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ร่วมบริจาค
พอยต์ปันน้ำใจ กับ โครงการถุงปันสุข

ร่วมแบ่งปันกำลังใจสู้วิกฤต COVID-19
แลกพอยต์แทนเงินบริจาค มอบเป็นถุงปันสุข เครื่องอุปโภคบริโภค
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก COVID-19 กับ สภากาชาดไทย, มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม, มูลนิธิกระจกเงา และ มูลนิธิคุวานันท์

ทุก 950 พอยต์ แทนเงินสบทบทุนถุงปันสุข มูลค่า  100 บาท*

*เงื่อนไขการลดหย่อนภาษี และ สิ่งของบริจาคในโครงการถุงปันสุขขึ้นอยู่กับแต่ละมูลนิธิกำหนด
 
1. สภากาชาดไทย
 • ลดหย่อนภาษี 2 เท่า รายการ E-Donation ไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
 • เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
รหัส: 241072101

2. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
 • จัดส่งใบเสร็จรับเงิน 60 วันทำการ
 • เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
รหัส: 203072101

3. มูลนิธิกระจกเงา
 • ทางมูลนิธิจัดส่งใบเสร็จรับเงินยอดบริจาค 200 บาทขึ้นไป
 • เงินบริจาค ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
รหัส: 243072101

4. มูลนิธิคุวานันท์
 • จัดส่งใบเสร็จรับเงิน 60 วันทำการ
 • เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
รหัส: 245072101

ช่องทางการบริจาค
 1. ผ่าน UChoose แถมโปรโมชัน และ เมนูคะแนนสะสม
 2. ผ่าน ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี
โทร. 0 2646 3000 หรือ บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม โทร. 0 2646 3555


ตัวอย่างขั้นตอนการบริจาคผ่านUChoose เมนูคะแนนสะสม
 

 

 
access_time 26 ก.ค. 64 – 30 พ.ย. 64
 
 
เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด,บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • ทุก 950 คะแนน แทนเงินสมทบทุน 100 บาท
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน
 • บริษัทฯ จะนำส่งชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ และข้อมูลที่จำเป็น ของผู้บริจาคให้แก่มูลนิธิ โดยมูลนิธิจะทำการออกและจัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี ภายใน 60 วันหลังแลกคะแนนสะสม ทั้งนี้เงื่อนไขในการออกใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของมูลนิธิ
 • การลดหย่อนภาษี
  • สภากาชาดไทย ลดหย่อนภาษี 2 เท่า รายการ E-Donation ไม่จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  • มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จัดส่งใบเสร็จรับเงิน 60 วันทำการ และ เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  • มูลนิธิกระจกเงา จัดส่งใบเสร็จรับเงินยอดบริจาค 200 บาทขึ้นไป และ เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
  • มูลนิธิคุวานันท์ จัดส่งใบเสร็จรับเงิน 60 วันทำการ และ เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รายการสิ่งของบริจาคในโครงการถุงปันสุขขึ้นอยู่กับแต่ละมูลนิธิกำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในการจัดสรรชุดถุงปันสุข หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับมูลนิธิโดยตรงเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกบัตรแลกคะแนนเป็นเงินบริจาค คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกบัตรสามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต