โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

POINT TO INVEST

แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี ผ่าน www.krungsriasset.com 
ทุก 1,000 พอยต์ = เงินลงทุน  100 บาท*

*แลกพอยต์เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 พอยต์) โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท, จำกัดการแลกสูงสุด 500,000 พอยต์ต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน 

พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท** จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
**เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรี มาก่อน) จำกัดสิทธิ์ในการให้ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมรายการสูงสุด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 
ขั้นตอนแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.กรุงศรี
Step 1: เข้า Website www.krungsriasset.com
Step 2: เลือกเมนู Log in @ccess
Step 3: โปรดศึกษาคำเตือน และ Click ตรงช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับ” และ Click “ตกลง”
Step 4: กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน 1.) รหัสผู้ใช้งาน 2.) รหัสผ่าน และ Click “ตกลง”
Step 5: เลือกเมนู 1.) ข้อมูลส่วนตัว 2.) ผูกบัตรสำหรับแลก Point และ Click “ผูกบัตร”
Step 6: โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และ Click “ยอมรับ”
Step 7: ทำรายการผ่าน OTP 1.) กรอกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม 2.) กรอกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ 3.) Click “ขอรหัส OTP” 4.) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และ Click “ยืนยันรหัส OTP”
Step 8: ระบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ ในการใช้บัตรแลกคะแนนสะสม และ Click “ยินยอม”
Step 9: ระบบแสดงข้อมูลบัตรที่ได้ทำการผูกบัตรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Step 10: เลือกเมนูและกรอกข้อมูล 1.) “ทำรายการ” 2.) “ รายการซื้อ” 3.) “ Pay with Point” 4.) เลือกกองทุนที่
ต้องการ 5.) กรอกจำนวนเงิน 6.) กรอกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม
Step 11: ระบบจะคำนวณจำนวน Points ที่ต้องใช้แลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และคะแนนสะสมทั้งหมด และ
Click “ตกลง”
Step 12: โปรดตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของรายการ และ Click “ยืนยัน”
Step 13: ระบบแสดงรายการแลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จ และรายการซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จจะถูกแสดงอยู่ด้านล่าง
สนใจแลกกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี

 
access_time 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
phone_iphone 0 2657 5757
 
 
*/**เงื่อนไข
*เงื่อนไขการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบลจ. กรุงศรี:
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) โดยทุก 1,000 คะแนนแทนเงินลงทุน 100 บาท
 • ผู้ลงทุนต้องแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เท่ากับยอดเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ บางส่วนแล้วรวมกับการตัดบัญชีเงินฝาก หรือตัดบัตรเครดิตเพิ่มเพื่อซื้อกองทุนได้
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน
 • คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี ผ่าน www.krungsriasset.com
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ตที่เคยเปิดไว้กับบลจ.กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ แล้ว และมีการสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@ccess Online) ของบลจ. กรุงศรี เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ที่แลกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้ว
**เงื่อนไข พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท:
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรีมาก่อน) และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 • บลจ.กรุงศรี จะดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่านที่ได้รับสิทธิ์ที่ให้ไว้ในระบบข้อมูลลูกค้าของบลจ.กรุงศรี และจะจัดส่ง Starbucks e-Couponเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่กับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 จะจัดส่งให้ภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือน ก.ย. 64 และรอบที่ 2 สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่กับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 จะจัดส่งให้ภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือน ธ.ค. 64
 • จำกัดสิทธิในการรับ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon:
  • 1.) ลูกค้าสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
  • 2.) มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนามาใช้ซ้าได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
  • 3.) คูปองดังกล่าวไม่สามารถทาการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงิน ในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
  • 4.) คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของทางร้านได้
  • 5.) สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้บน e-Coupon (ระยะเวลาแคมเปญ 1 ปี)
  • 6.) กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้ว และลูกค้ามีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการที่จัดส่ง e-Coupon ให้กับลูกค้า
  • 7.) ลูกค้าสามารถชาระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
  • 8.) กดใช้สิทธิ์ผ่านลิงค์ / แอพพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี*** ที่มีกรุงศรี คะแนนเพียงพอ (***บัตรเครดิต กรุงศรี ได้แก่ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) ที่ร่วมรายการ และทำรายาการครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี และเจ้าของบัญชีกองทุนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com
 • สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนบลจ.กรุงศรี ได้ทาง 02 657 5757
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง, ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
คำเตือน
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com  
 • บลจ.กรุงศรี มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต