โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

โอน-รับพอยต์ ชาร์จความสุขได้เพิ่ม ผ่านแอป UCHOOSE

โอนคะแนน บัตรเครดิต กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอนพอยต์ ระหว่างบัตรเครดิต กรุงศรี แลกรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีกมากมาย ได้ง่าย ๆ

เพียงโอน - รับพอยต์ ระหว่างบัญชีบัตรหลักของสมาชิกฯ หรือโอนพอยต์ไปยังบัญชีบัตรหลักของบุคคลอื่น ที่ใช้นามสกุลเดียวกันด้วยตัวเองได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE

ขั้นตอนการโอนพอยต์ผ่าน UCHOOSE

 
 

 
place แอปพลิเคชัน UCHOOSE
 
 
เงื่อนไข:
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการโอนคะแนนสะสม (“พอยต์”) มีดังต่อไปนี้
 • สงวนสิทธิ์การโอนคะแนนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • กรณีสมาชิกบัตรมีบัญชีบัตรเครดิต กรุงศรี มากกว่า 1 ใบ สามารถทำการโอนคะแนนระหว่างกันภายใต้บัญชีหลักของสมาชิกบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกันได้
 • สมาชิกบัตรสามารถโอนคะแนนไปยังบัญชีหลักของบุคคลอื่นที่มีนามสกุลเดียวกันได้
 • กรณีสมาชิกบัตรเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล ทำให้ชื่อ และ/หรือ นามสกุล หรือการบันทึกตัวอักษร และการสะกด ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ สมาชิกบัตรต้องติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรเครดิต
 • เมื่อสมาชิกบัตรทำรายการโอนคะแนนสะสมในฐานะผู้โอน ให้ถือว่าสมาชิกบัตรยินยอมโอนคะแนนทุกครั้งที่มีการยืนยันทำรายการและถือว่าการโอนคะแนนเสร็จสมบูรณ์โดยไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ในภายหลังไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ในการโอนคะแนน ผู้โอนต้องเป็นผู้ระบุหมายเลขบัตรหลัก 16 หลักของบัญชีที่รับโอน และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยสุจริต และพึงรับทราบว่า บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้โอนคะแนนเท่านั้น
 • บัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) อันได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
  • บัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ สามารถรับและโอนคะแนนระหว่างกันภายในกลุ่มนี้ ภายใต้บัญชีหลักของสมาชิกบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกัน หรือบัญชีหลักของบุคคลอื่นที่มีนามสกุลเดียวกัน
  • บัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ สามารถโอนคะแนนให้กับบัตรเครดิต กรุงศรีได้ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรีในกลุ่มเจซีบี (JCB) ภายใต้บัญชีหลักของสมาชิกบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกัน หรือบัญชีหลักของบุคคลอื่นที่มีนามสกุลเดียวกัน
 • บัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเจซีบี (JCB) อันได้แก่ บัตรเครดิต เจซีบี แพลทินัม และ บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี
  • บัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเจซีบี สามารถรับและโอนคะแนนระหว่างกันภายในกลุ่มนี้ ภายใต้บัญชีหลักของสมาชิกบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกัน หรือบัญชีหลักของบุคคลอื่นที่มีนามสกุลเดียวกัน
  • บัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเจซีบี สามารถโอนคะแนนให้กับบัตรเครดิต กรุงศรี ได้ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี ในกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ภายใต้บัญชีหลักของสมาชิกบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลเดียวกัน หรือบัญชีหลักของบุคคลอื่นที่มีนามสกุลเดียวกัน
 • สงวนสิทธิ์การโอนคะแนนเฉพาะสมาชิกบัตรหลัก ที่มีสถานะบัญชีปกติเท่านั้น
 • จำกัดการโอนคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อวัน (คิดคะแนนรวมจากการโอนคะแนนทุกช่องทาง)
 • ในกรณีที่ผู้โอนและผู้รับโอน ซ่อนสถานะบัตรบนแอปพลิเคชัน UCHOOSE ท่านสามารถโอนคะแนนผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกบัตร ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรเครดิตของท่าน
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.