โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

NOWxNont ลุ้นรับเอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ตกับ นนท์ ธนนท์ และของรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท*

 
เงื่อนไข
*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ยอดที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาวใหม่ หมายถึง บัญชีบัตรที่มีการสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 25 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 65 พร้อมเปิดบัตร และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
 • สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว ผ่านช่องทางแอป UCHOOSE และได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่ 25 มี.ค. 65  – 31 พ.ค. 65 รับ 2 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว หรือสมาชิกใหม่ที่สมัครผ่านช่องทาง www.krungsricard.com หรือสมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาวที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมยอดที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 145 รางวัล รวมมูลค่า 408,200 บาท
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม 
 • ทาง บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิที่ลูกค้าได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 พ.ค. 65 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบัส นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 105/2565 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com และช่องทาง www.facebook.com/KrungsriCard ในวันที่ 22 มิ.ย. 65 
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล
สำหรับรางวัลที่ 1:
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 โดยบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี
 • ผลการจับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้ง ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 65
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต) และสำเนาหลักฐานการโอนเงินชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายมายืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้ง ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 65
 • สำหรับรางวัล apple watch series 7 บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลแก่ผู้โชคดีตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและขนาด ของรางวัล apple watch series 7 ในทุกกรณี
 • สำหรับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตในวันที่ 2 ก.ค. 65 เวลา 12.00 – 16.00 น. ที่ Fallabella Thonglor ซอยทองหล่อ 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนพร้อมรูปถ่ายผล ATK คู่กับบัตรประชาชนภายใน 24 ชม. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเจ้าของบัตรและผู้ติดตาม
 • *หมายเหตุ เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตเดิม ไม่สามารถให้บริการในการจัดกิจกรรมได้ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากเดิม ณ Fallabella Thonglor* ซอยทองหล่อ 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็น AINU BAR 121 ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ข้อมูลอัปเดตวันที่ 13 มิ.ย. 65
 • หากทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดงานกิจกรรมได้ ด้วยระเบียบการจัดงานหรือด้วยประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข ของรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บุคคลสํารองเข้าร่วมกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตแทน
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนที่ชื่อ-สกุลตรงกับบัตรเครดิต มายืนยัน ในวันงานกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต

สำหรับรางวัลที่ 2:
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 โดยบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี
 • ผลการจับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด และถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้ง ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 65
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต และสำเนาหลักฐานการโอนเงินชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายมายืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้ง ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 65
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของของรางวัลแก่ผู้โชคดีตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน หลังจากได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล


สำหรับรางวัลที่ 3:

 • E-Coupon STARBUCKS จะโอนเข้าแอป UCHOOSE ภายใน 60 วันหลังหลังจากการประกาศผล

 

เงื่อนไขการรับรางวัลเพิ่มเติม
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อผ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 02-627-8000 ต่อ 28685 ภายใน 5 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 22 มิ.ย. 65) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.