พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

SHOP FOR CHANGE เพราะทุกการช้อปช่วยโลกได้


รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,200 บาท*

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (เฉพาะยอดใช้จ่ายในประเทศและเป็นสกุลเงินไทยบาท)
 
สะสมยอดใช้จ่าย
ร้านค้าที่ร่วมรายการ/เดือน
รับเครดิตเงินคืน*
2,000 – 4,999 บาท 50 บาท
5,000 – 9,999 บาท 140 บาท
10,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
 
ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่
 
หมวดร้านอาหาร
Oho!, Salad Factory และ Yindii
 
หมวดการเดินทาง
Altervim Super Charge, EA Anywhere, Elexa, Evolt, EV Station Pluz, OneCharge, Onion, RÊVERSHARGER, Muvmi และ EVme*

หมวดช้อปปิ้ง
Hangles* และ Kanekoji*

*สำหรับร้านค้า EVme, Hangles และ Kanekoji เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
 
ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 พิมพ์ค้นหา ESG2 ที่หน้าโปรโมชั่นใน UCHOOSE หรือสแกน QR Code 
 
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี


หรือส่ง SMS พิมพ์ ESG2 (วรรค) บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08 1927 9999 รอรับข้อความยืนยัน (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)


1 มี.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67


อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี, ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม  และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และบัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่าง 1 มี.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการและใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน  ในระบบ Visa, Master และ JCB
 • ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE พิมพ์ค้นหา ESG2 หรือส่ง SMS พิมพ์ ESG2 วรรค บัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08 1927 9999 รอรับข้อความยืนยัน (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ  โดยจะต้องได้รับข้อความยืนยันจากระบบอย่างถูกต้องจึงจะถือว่าสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนร่วมรายการแล้วเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนในร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยสกุลเงินบาทในประเทศไทย ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ และเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่
  • หมวดร้านอาหาร: Oho!, Salad Factory และ Yindii
  • หมวดการเดินทาง : Altervim Super Charge, EA Anywhere, Elexa, Evolt, EV Station Pluz, OneCharge, Onion, RÊVERSHARGER และ EVme
  • หมวดช้อปปิ้ง : Hangles และ Kanekoji
  • สำหรับร้านค้า EVme, Hangles และ Kanekoji เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • โดยยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจาก ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,000 – 4,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 – 9,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 140 บาท, ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียวเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • สิทธิพิเศษ ไม่นับรวมหรือยกเว้น ยอดใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  • ยอดใช้จ่ายผ่านแอปอีวอลเล็ต อาทิ ShopeePay, TrueMoney, LINE Pay และร้านค้าออนไลน์ อาทิ NocNoc.com, Shopee และ Lazada
  • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้า/บริการผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*