โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Lady Birthday

บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
 
 
 

พิเศษ เฉพาะคุณเท่านั้น รับพอยต์สะสม 3 เท่า*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในเดือนเกิด ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 
เมื่อลงลงทะเบียนก่อนทำรายการ
พิมพ์ BD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักติดกัน ส่งที่ 0819279999
และรอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด)
 
*จำกัดคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 2,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ระหว่างเดือนเกิด
*ยกเว้นยอดค่าใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสด,  ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, ปั้มน้ำมันบางจากทุกสาขา, การซื้อกองทุนรวม การซื้อประกัน AIA และการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan


 
access_time 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 
 
เงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS และได้รับข้อความยืนยันจากระบบก่อนทำรายการ และมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ในช่วงระหว่างเดือนเกิด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนปีต่อปี
  • ยกเว้นยอดค่าใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสด, การซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, ค่า สาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, ปั้มน้ำมันบางจากทุกสาขา, การซื้อกองทุนรวม และการซื้อประกัน AIA
  • บริษัทฯ จะมอบคะแนนสะสมในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการและจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือน (กรณีบัตรเสริม คะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน ต่อบัญชีตลอดเดือนเกิดในปีที่มีการลงทะเบียน โดยส่วนที่เกินจะได้คะแนนสะสมปกติ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต