พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

KRUNGSRI LADY ช้อปคุ้มที่ศูนย์การค้า สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ


พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 7%* ไม่ต้องใช้พอยต์แลกรับ (ไม่ต้องลงทะเบียน)

เมื่อช้อปที่ Pomelo, EVEANDBOY และ Adidas
ผ่าน บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยมครบทุกๆ 2,000 บาท/ เซลล์สลิป 
*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 560 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ เดือน
1 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67
 

พิเศษ 2: เปลี่ยนยอดรูดเต็มจำนวนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 4 เดือน**

(อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี 16%) สำหรับยอดรายการใช้จ่ายหมวดแฟชั่น แบรนด์เนม เครื่องสำอาง ขั้นต่ำ 1,000 บ.ต่อเซลล์สลิป และรวมยอดใช้จ่ายสะสม 15,000บ. ขึ้นไป ผ่านแอป UCHOOSE
1 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67
 

พิเศษ 3: แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%***

เมื่อช้อปและแลกพอยต์ตามที่กำหนด (การแลกพอยต์ต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป)
1 ม.ค. 67 – 31 พ.ค. 67
บัตรเครดิต กรุงศรี


 
*อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขและข้อกำหนด การรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์การให้เครดิตเงินคืนกับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม ที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามจำนวนที่กำหนด เฉพาะร้านค้าและสาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายจากร้านค้า (ZARA, H&M, JASPAL, Pomelo, SEPHORA, EVEANDBOY และ Adidas) ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาท ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ของร้านค้าเอง ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยอดใช้จ่ายครบทุกๆ 2,000 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 7%
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 560 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่าน ZARA Online, Adidas Online หรือรายการ online อื่นๆที่ไม่สามารถจับยอดได้
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 7 วันหลังจากร้านค้าสรุปยอดรายการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ยอดใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม และเซลล์สลิปแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสม หรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป เศษของ 2,000 บาท/เซลล์สลิป ไม่นำมาสะสมคำนวณเครดิตเงินคืน
 • ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit LinePay, Shopeepay 
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส สำหรับรายการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขได้รับเครดิตเงินคืน ในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการโอนเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ ที่กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
**เงื่อนไขและข้อกำหนด แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 4 เดือน
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม เท่านั้น
 • สามารถรวมยอดรายการใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น แบรนด์เนม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์และคลินิกเสริมความงาม สปา ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ตาม MCC Code ดังต่อไปนี้ 8011, 7230, 7298, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5948, 5977 และ 7296
 • ร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการแบ่งชำระ ได้แก่ ZARA, H&M, Jaspal, POMELO, SEPHORA, EVEANDBOY, Adidas ทั้งในและต่างประเทศ
 • ไม่รวมร้านค้าเครื่องประดับ จิวเวลลี่ ร้านทอง และ นาฬิกา
 • ไม่รวมยอดใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า (Department Store)
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป และรวมยอดใช้จ่ายสะสม 15,000 บ. ขึ้นไป
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1 ก.พ. 67 – 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนยอดรูดเต็มจำนวน เป็นแบ่งชำระรายเดือนได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE เมนู “โปรแกรมแบ่งชำระรายเดือน” หรือโทรเข้าศูนย์บริการหลังบัตร
 • สำหรับรายการที่แบ่งชำระเป็น 0% นาน 4 เดือน ต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชีของเดือนนั้นๆและต้องทำการแบ่งชำระก่อนวันสรุปยอดบัญชีของเดือนนั้น ๆ
 • รายการที่นำมาแบ่งชำระ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
 • สามารถทำรายการได้เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแบ่งชำระรายเดือนโดยอัตโนมัติ หากร้านค้ามิได้เรียกเก็บเงินกับทางบริษัทฯ ภายใน 12 วัน โดยสมาชิกบัตรจะต้องติดต่อศูนย์บริการบัตรเพื่อขอดำเนินการทำการแบ่งชำระรายเดือนอีกครั้งเมื่อร้านค้ามีการเรียกเก็บเงิน
 • หากทำรายการแบ่งชำระรายเดือนแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ
 • กรณีที่ท่านคืนสินค้าหรือบริการที่ร้านค้า กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อทำการปิดรายการเงินผ่อนหลังจากท่านติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ALLY Mid Year Sale 2024 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อป Lazada 5.5 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 14,000 บาท*,** + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%*** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี