โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Dolfin JCB

บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี
 
 
 
 

รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท*

เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี ผ่าน แอปพลิเคชัน ดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว)

(จำกัดรับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 2 สิทธิ์/ บัญชี ดอลฟิน วอลเล็ท/ เดือน และจำกัดจำนวน 2,500 สิทธิ์/ เดือน หรือ 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

  
access_time 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 
 
*เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี เท่านั้น เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 300 บาท/ เซลล์สลิป รับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 30 บาท 
 • ระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำที่ 300 บาท/ เซลล์สลิป เพื่อรับคูปองแทนเงินสด ต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 • จำกัด 2 สิทธิ์ / บัญชี / เดือน 
 • จำกัด 2,500 สิทธิ์ / เดือน หรือ 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี ผ่านดอลฟินวอลเล็ทเพื่อการชำระบิล (Bill Payment) ทุกประเภท
 •  คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สามารถใช้ได้เมื่อทำรายการขั้นต่ำ 150 บาท/ เซลล์สลิป ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท โดยจะต้องใช้คูปองดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับและต้องใช้คู่กับการใช้จ่ายด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี เท่านั้น 
 • สามารถใช้คูปองแทนเงินสดได้ครั้งละ 1 ใบ/ เซลส์สลิปเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของ Dolfin Wallet และ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เท่านั้น Dolfin Wallet และ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 • Dolfin Wallet และ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ Dolfin Wallet และ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • Dolfin Wallet และ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของ Dolfin Wallet และ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  เป็นที่สุด
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ Dolfin Wallet กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต