พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

Central ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน


สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดอื่นๆทุกประเภท)

*งดรับเครดิตเงินคืน และงดรับพอยต์สะสม สำหรับการผ่อนชำระในแคมเปญช่วงเวลาเดียวกันทุกกรณี
*โปรดแจ้งพนักงานเพื่อขอทำรายการก่อนชำระเงิน)

 

 
13 เม.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66
ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขทั่วไป
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ยกเว้น การซื้อบัตรของขวัญทุกประเภท, ยอดชำระที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC), ยอดใช้จ่ายผ่าน Wallet และ QR Payment ทุกประเภท
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด ได้
 • บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
 • บริษัทฯ จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิกหรือปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย  ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
*เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0% ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน
 • เมื่อมียอดแบ่งจ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดอื่นๆทุกประเภท)
 • งดรับเครดิตเงินคืน และงดรับคะแนนสะสม สำหรับการผ่อนชำระ 0% 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง ในแคมเปญช่วงเวลาเดียวกันทุกกรณี
 • กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า (รหัสส่งเสริมการขายที่ร่วมรายการ 230004)
 • เงื่อนไขการทำรายการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการจากห้างฯ
 • กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อขอใช้สิทธิ์ผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ก่อนชำระค่าสินค้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติ เป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอนี้หากพบว่าประวัติสมาชิกบัตร และวงเงินบัตร ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ALLY Mid Year Sale 2024 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อป Lazada 5.5 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 14,000 บาท*,** + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%*** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี