พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

โอนกรุงศรีพอยต์ เป็น Airasia Point ลุ้นเที่ยวฟรี


โอนกรุงศรีพอยต์ มาเป็น airasia points ทุก ๆ 1,000 airasia points จะได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-ฮ่องกง
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท  รวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท รวม 50,000 บาท

รางวัลที่ 3: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 26,244 บาท

รางวัลที่ 4: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย” ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่
จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท

รางวัลที่ 5: บัตรกำนัลห้องพัก
Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 10,600 บาท รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท

รางวัลที่ 6: บัตรกำนัลห้องพัก
Zenmaya Oceanfront Phuket Superior Twin 32
จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,300 บาท รวมทั้งสิ้น 12,600 บาท

รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 181,324 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด

วิธีการโอนคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์
 • ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี โทร. 0 2646 3555  ขอแลกคะแนนสะสมเป็นคะแนนสะสม airasia points ด้วยรหัส “ BP001”
  • แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลข airasia ของคุณ และจำนวน airasia points ที่คุณต้องการแลก พร้อมด้วยชื่อ-นามสกุล แก่พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ขณะนั้น
 • แลกคะแนนผ่าน UCHOOSE Application โดย เลือกแลกคะแนน airasia points
 • กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ หมายเลขสมาชิก และ จำนวนคะแนนขั้นต่ำ 6,000 คะแนน ขึ้นไป
 • สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม airasia points ภายใน 7 วันทำการ
 • สามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม airasia points ได้ทาง www.airasia.com หรือบนแอป airasia Superapp
 • สมัครเป็นสมาชิก airasia เพื่อรับ หมายเลขสมาชิก airasia ผ่าน www.airasia.com หรือบนแอป airasia Superapp


1 ต.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
 • กิจกรรม “การโอนคะแนนแล้วลุ้นเที่ยวฟรี” (“กิจกรรม”) จัดขึ้นโดย บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด  (“ผู้จัด”)
 • กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 00:00 (GMT+7) ของวันที่ 1 ตุลาคม 2566  และสิ้นสุดในเวลา 23:59 (GMT+7) ของวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (“ระยะเวลากิจกรรม”)  โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลากิจกรรม ณ เวลาใดก็ตาม ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้าและไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดต่อผู้เข้าร่วม (“ผู้เข้าร่วม”)
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ airasia (กล่าวคือ ได้สมัครและลงทะเบียนเป็นสมาชิกภายใต้กิจกรรมสมาชิกและของรางวัล ซึ่งบริหารจัดการโดย BL ในชื่อว่า “โปรแกรม airasia  rewards”) และมีหมายเลขการลงทะเบียนเฉพาะซึ่งเรียกว่า “หมายเลขสมาชิก airasia” ที่ออกโดย BL ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia ในช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก airasia ผ่านแพลทฟอร์มที่กำหนด ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนสมาชิกภาพ airasia ใด ๆ ที่ทำขึ้นภายหลังจากระยะเวลากิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน airasia points ภายใต้เงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมต้องทำการโอนคะแนนจากโปรแกรมสะสมคะแนนรางวัลหรือโปรแกรมลอยัลตี้เป็นคะแนน airasia points ให้สำเร็จผ่านทางแพลตฟอร์ม airasia xchange ผ่านการโอนคะแนนแบบทันที หรือโอนคะแนนผ่านโค้ด และ/หรือ การโอนคะแนนบนแพลตฟอร์มของพันธมิตรที่ร่วมรายการ โอนคะแนนด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ของพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • ผู้เข้าร่วมที่โอนคะแนนสำเร็จทุก 1,000 airasia points รับ 1 สิทธิ์ในการสุ่มจับรางวัล
 • รายการของรางวัล มีดังต่อไปนี้
  • รางวัลที่ 1: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-ฮ่องกง จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 รวม 50,000 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-บาหลี จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 25,000 รวม 50,000 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 3: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-ภูเก็ต จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 26,244 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 4: ตั๋วเครื่องบิน“แอร์เอเชีย”ไป-กลับ ดอนเมือง-เชียงใหม่ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 21,280 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้น)
  • รางวัลที่ 5: บัตรกำนัลห้องพัก Wyndham Sea Pearl Resort Phuket ห้อง Deluxe King with Outdoor Spa จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 10,600 บาท รวมทั้งสิ้น 21,200 บาท
  • รางวัลที่ 6: บัตรกำนัลห้องพัก Zenmaya Oceanfront Phuket ห้อง Superior Twin จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้า จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 6,300 บาท รวมทั้งสิ้น 12,600 บาท
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนรายการโอนคะแนนที่ผู้เข้าร่วมสามารถทำได้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และนับรวมทุกรายการโอนคะแนนจากทุกพันธมิตรสำหรับผู้เข้าร่วมคนเดียวกันได้
 • กำหนดจับรางวัลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท บิ๊กไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 228 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 212-213 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล(สำหรับทุกรางวัล) และชำระค่าภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรางวัลที่ 1-4)
 • ผู้จัดจะเป็นผู้มอบรางวัลเมื่อผู้จัดได้รับข้อมูลทั้งหมดตามที่เห็นสมควร
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ทราบผ่านทาง airasia rewards Thailand’s Facebook ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 • จะมีผู้ชนะสิบ (10) รายที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผู้ชนะแต่ละคนจะได้รับรางวัลหนึ่ง (1) รางวัลจากประเภทรางวัลใดประเภทหนึ่ง และรางวัลจะถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้
 • ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หลังจากเจ็ด (7) วันนับจากเวลาที่ผู้จัดงานพยายามสื่อสารครั้งแรกเพื่อติดต่อผู้ชนะ ผู้จัดจะสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะรายอื่นโดยมีหรือไม่มีการเพิ่มเติมใด ๆ แจ้งให้ทราบและ/หรือระบุเหตุผลใด ๆ
 • นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของแคมเปญ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ airasia xchange สามารถดูได้ที่ https://www.airasia.com/aa/rewards/en/gb/campaign-general -terms-and-conditions.html (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”), https://www.airasia.com/aa/rewards/en/gb/airasia-xchange-terms-and-conditions.html (“ข้อกำไหนดและเงื่อนไขของ airasia xchange” ) ตามลำดับจะนำไปใช้กับแคมเปญนี้ด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดและเงื่อนไขของ airasia xchange อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงของแอร์เอเชีย ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก
 • กิจกรรม “การโอนคะแนนแล้วลุ้นเที่ยวฟรี” นี้ ได้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 1412/2566
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

Lady's Birthday สิทธิพิเศษในเดือนเกิด รับ SEPHORA e-Coupon 300 บาท*

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อประกันรถยนต์หรือบิ๊ก ไบค์ ที่ โฮมโปร

ผ่อนค่าเบี้ยประกัน 0% นาน 7 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันปีแรก พร้อมลงทะเบียนสมัครบริการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง AutoPay สำหรับกรมธรรม์รายใหม่

สมัครบางจากกรีนไมลส์ แบบดิจิทัลการ์ด รับเลย! บางจากพอยท์ 150 พอยท์*

รับส่วนลด 10%* ที่ 10 Ramen Restaurants in Bangkok

ส่วนลด 10% กับมื้อเย็น ที่ Chef Edward Kwon in Bangkok

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี รับคูปองจาก www.cogmatethailand.com

เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 19%*,**

Thailand Baby & Kids Best Buy #53 ลงทะเบียนรับของสมนาคุณ + แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%

ช้อปของแต่งบ้านภายในงาน BnB EXPO 2023 ที่ไบเทคบางนา ฮอลล์ 102 - 104

วางแผนลดหย่อนภาษี ประจำปี 2566 ด้วยประกันและกองทุน

โอนกรุงศรีพอยต์ เป็น Airasia Point ลุ้นเที่ยวฟรี

รับส่วนลด 30% ห้องอาหารสุดโรแมนติกบนเรือสิริมหรรณพ

รับส่วนลดทันที 7%* สำหรับการจองโรงแรม ในประเทศไทย

รับส่วนลด 30% ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เดอะ สยาม ที รูมท์ สาขา เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

รับของสมนาคุณมูลค่า 1,200 บาท ที่งาน Women's Health Fair

ใหม่ iPhone 15 ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับโปรพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ

ผ่อนทีวี SAMSUNG 98” ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ 0% นาน 10 เดือน*

Dining at Alati Siam Kempinski hotel BKK

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 6,000 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

บินใกล้ ปลายปีได้คืนคุ้ม เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 7 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,200 บาท*

CDC Design for Life 2023

เรื่องประกัน รับคุ้ม! กับบัตรเครดิต กรุงศรี

รับ M-Coupon มูลค่า 100 บาท* ที่ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

คุ้มเต็มทริป CASHBACK เต็มถัง เติมน้ำมันและท่องเที่ยว กับบัตรเครดิต กรุงศรี

อิ่มอร่อยมื้อหรู ณ โรงแรมชั้นนำ ตลอดทั้งปี

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน กับ DragonPass

Manchester United Schedule

เงินสดทันใจ กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

การโอนคะแนนไปยังบัตรโฮมการ์ด

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อป

ขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อย Jay & Daisy Mooncake ราคาพิเศษเพียง 988 บาท* จากราคาปกติ 1,188 บาท จาก Hilton Sukhumvit Bangkok

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 8,000 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%** ที่ศูนย์ฯดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์ฯดิ เอ็มควอเทียร์ (โซนพลาซ่า)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ อันเกิม – อันก๋า ทุกสาขา *,**

เติมน้ำมันทั่วไทย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ราคาเริ่มต้น 850 บาท/วัน* จากราคามาตรฐาน พร้อมฟรีประกันชั้น 1

ช้อปไม่เกรงใจใคร ปังทุกลุค เป๊ะทุกสไตล์

รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท* เฉพาะวันจันทร์ และรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* เฉพาะวันพิเศษ

บลจ.กรุงศรี จากกองทุนเด็ดสู่ SSF/RMF ใหม่ ให้คุณวางแผนภาษี

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 6,000 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%** ที่ศูนย์ฯ ดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์ฯดิ เอ็มควอเทียร์ (โซนพลาซ่า)

เที่ยวญี่ปุ่นอุ่นใจ มีล่ามญี่ปุ่นช่วยเหลือ*

รับสิทธิพิเศษ* แพ็กเกจสุขภาพส่วลดสูงสุดกว่า 60%* + แลกพอยต์ รับเครดิตเงินคืน 10%** ณ โรงพยาบาลชั้นนำ และคลินิกสุขภาพที่ร่วมรายการ

Dining at Sra Bua by Kiin Kiin

รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาท*

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก All member แตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด

REV WAREHOUSE SALE 2023 ที่ MEGABANGNA รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%*

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ Another Hound Cafe ทุกสาขา

ส่วนลด 10%* จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์โรงแรมที่ Sheraton Samui Resort

แลกพอยต์เท่ายอดใช้จ่ายรับส่วนลดทันที 15%*

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%* ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงเติมน้ำมันบางจากปั๊มที่ร่วมรายการครบทุก 800 บาท/สลิป

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Coffee Arigato ทุกสาขา ในร้านมิสเตอร์ โดนัท

อิ่ม อร่อยรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%* ที่ Siam Takashimaya

กิน เที่ยว ช้อป ต่างประเทศไม่มีสะดุด ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว สะดวก ง่าย ได้ทันใจ

ช้อปซูปอร์ฯ รับคืน super คุ้ม ทั้งร้านค้าและออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,800 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

ช้อปที่ NocNoc รับส่วนลดสูงสุด 4,500 บาท*

รับส่วนลด 5%* ที่ ANA DUTY FREE SHOP ที่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

เติมเงินหรือชาร์จรถไฟฟ้า และจ่ายผ่านแอปชั้นนำ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*

อร่อยคุ้มที่ AUNTIE ANNE'S กับเมนูราคาพิเศษ*

รับส่วนลดพิเศษจากโรงแรมโซ แบงคอก

รับประกันความคุ้ม เปลี่ยนยอดจ่ายเบี้ยประกันแบบรูดเต็ม เป็นผ่อน 0% 3 เดือน* ง่ายๆ ผ่านแอป UCHOOSE

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,900 บาท*,** เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - JASPAL

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Inthanin Coffee (อินทนิลคอฟฟี่)

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ Index Living Mall

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CC DOUBLE O

อิ่มสุดฟิน ที่ บ้านป้าหนู ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

[AIA] รวมสิทธิพิเศษ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยกับ เอไอเอ ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% หนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์

Gourmet dining รับส่วนลดสูงสุด 20%* ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

รับส่วนลด 20% มาร์เก็ตเพลสบุฟเฟต์ ห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ จาก Courtyard by Marriott Phuket Town

MRT, ทางด่วนพิเศษ 5 สาย และดอนเมืองโทล์ลเวย์

อิ่มอร่อยกับมื้อสุดหรูที่ Mandarin Oriental, Bangkok พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15%

ส่วนลดห้องพัก 15% พร้อมฟรีอาหารเช้าสำหรับสองท่าน จาก Holiday Inn Express Bangkok Sathorn

Ultimate Beauty with Apex

จ่ายเบี้ยประกัน แลกพอยต์ รับเครดิตเงินคืน 15%*

อร่อยคุ้มที่ COLD STONE CREAMERY กับเมนูราคาพิเศษ*

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CMG GROUP

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ

บินไกลปลายปี เที่ยวไหนก็ได้คืน

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท* เฉพาะวันจันทร์ และรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* เฉพาะวันพิเศษ

FRIDAY GET FRESH WITH MASTERCARD

ผ่อนตั๋วเครื่องบิน โอมานแอร์ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10%*

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CPS CHAPS

รับเครดิตเงินคืน 5%* ที่ ห้างสรรพสินค้า EDION ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อจองตั๋วเครื่องบินไป เกาหลี กับ Korean Air รับส่วนลด 10%*

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,400 บาท* + แลกพอยต์รับคืนรวมสูงสุด 20%** คุ้มครบ กับเรื่องช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าหมวดแฟชั่นชั้นนำที่ร่วมรายการ

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น utu Points รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

หมดกังวลเรื่องลืมชำระบัตรเครดิต ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet n me

สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อสมัครชำระเบี้ยประกันแบบหักบัญชีอัตโนมัติ สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับกรุงไทย-แอกซ่า

แพลนทริปเที่ยวแบบคุ้มครบ จองห้องพักเริ่มต้น 800 บาท

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ พันธพัฒน์

รับส่วนลด 10%* สำหรับบริการรถและเรือเช่า

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Bangchak Points

Beauty Clinic & Dental Clinic

ซื้อประกันเดินทาง MSIG คุ้มรับ 2 ต่อ

EMDINING รับส่วนลดสูงสุด 20% + รับบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

รับส่วนลดสูงสุด 30%* ที่ Tokyo Tower ประเทศญี่ปุ่น

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - FRED PERRY

ผ่อน iPhone 15 ทุกรุ่น ทุกความจุ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

Power Mall New iPhone 15 ผ่อน 0%* นานสูงสุด 10 เดือน

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น AIS Points

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - ROYAL IVY REGATTA

ช้อป Lazada รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 520 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ลุ้นทริปตะลุยญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า กับ บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

“JCB presents” สิทธิ์เข้าห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum ใน Universal Studios Japan และ Priority Access เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่น The Flying Dinosaur*

แลกพอยต์รับส่วนลดสูงสุด 20% *,**,*** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,400 บาท**** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)

ALLY Enjoy Life 2023 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

แหล่งแลกพอยต์ ผ่านแอป UChoose

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ที่โชว์รูม และศูนย์รถ ทั่วไทย

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

รับส่วนลด 10%* ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับเครดิตเงินคืน 5%* ที่ Daimaru Tokyo

อร่อยคุ้มที่ MISTER DONUT รับโดนัท 2 ชิ้น มูลค่าสูงสุด 58 บาท*

เที่ยว ช้อป ต่างประเทศ แบบโนลิมิต ใช้สะสมสกุลต่างประเทศรวมช้อปออนไลน์

ช้อป Shopee รับส่วนลดสูงสุด 520 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CLUB 21

New iPhone15 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

ผ่อนชำระ Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 ที่ www.samsung.com

สั่ง LINE MAN รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - MICHAEL KORS

เที่ยว ช้อป คุ้มรอบโลก แบบโนลิมิต สะสมการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ รับรวมสูงสุด 27,000 บาท*

อิ่มท้องก่อนบิน กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Prince Palace Hotel ส่วนลด 10%*

ช้อปของแต่งบ้าน แลกพอยต์รับคืนคุ้ม 10%*

ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม จาก Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

จ่ายเบี้ยประกัน ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

แลกพอยต์เท่ากับยอดซื้อ รับส่วนลดทันที 20%* ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง และ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ ไอ เลิฟ เพ็ท

U CHALLENGE เกมพิชิตพอยต์ กับ 6 ร้านค้าออนไลน์ รับพอยต์พิเศษสูงสุด 4,500 พอยต์*

Hospital & Wellness Center

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์แบบกล่องจากราคาปกติ จาก Bangkok Marriott Marquis

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - PACIFICA GROUP 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

สั่ง foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ผ่อนสุดคุ้ม Shopee 10.10 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,500 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Discovery และ Siam Center

ช้อปที่ INDEX LIVING MALL ทุกสาขา และออนไลน์ www.indexlivingmall.com

อร่อยคุ้มที่ Ryoku Cafe รับส่วนลด 5%*

ผ่อน New iPhone 15 ที่ Studio7 & iStudio 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

สั่ง GrabFood รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - PP GROUP

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Discovery และ Siam Center

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ foto Hotel รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์

เที่ยว ช้อป คุ้มรอบโลก แบบโนลิมิต สะสมยอดใช้จ่ายที่ต่างประเทศ รวมช้อปออนไลน์ สกุลเงินต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 27,000 บาท*

Swissotel Bangkok Ratchada ส่วนลด 20%*

รับส่วนลด 200 บาท* ที่ร้าน Hitori Shabu

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACKครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับบัตรเครดิต กรุงศรี

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ 10 ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น

สิทธิประโยชน์ประกัน ธนาคารกรุงศรี

สิทธิประโยชน์ประกันอื่นๆ กับ Krungsri Broker

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Mister Donut

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ด็อกเตอร์เพ็ท

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5%* เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ประเทศญี่ปุ่น

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ Hotel Tide รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์

อิ่มสุดฟิน ที่ HITORI SHABU ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Paragon

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - AIIZ

พอยต์คืนคุ้ม กับชีวิตติดออนไลน์

ผ่อน iPhone 15 ทุกรุ่น ที่ Lazada รับส่วนลด 10%

ผ่อนชำระ iPhone 15 Series 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ที่ Shopee Mall ที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ ICONSIAM และ ICS

สั่ง ShopeeFood รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 70 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - Ari Football

อร่อยคุ้มที่ KOUEN รับ ส่วนลด 100 บาท*

Homm Sukhumvit 34 Bangkok ส่วนลด 10%*

แลกพอยต์ดูหนัง สนุกกับทุกความบันเทิง

ช้อปออนไลน์ PAYDAY รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

รับส่วนลดสูงสุด 15%* เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการผ่าน www.Booking.com/JCBTH

ชำระเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 0.6%* รับคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

แลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet mall

ผ่อนยางรถยนต์ 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ศูนย์ฯชั้นนำ

อิ่มสุดฟิน ที่ MAGURO ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - Ari Running

ชีวิตติดออนไลน์ แลกพอยต์รับส่วนลด เซฟพอยต์สูงสุด 18%*

Lazada Payday รับส่วนลด 130 บาท

Shopee Payday Sale รับส่วนลด 250 บาท

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - Asics

รับส่วนลดสูงสุด 10%* สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่ร้านค้าและโรงแรมชั้นนำ ที่ร่วมรายการ

เลือกแต่งบ้าน ที่ใช่ในแบบคุณ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

รับโค้ดส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาท* เมื่อจองเที่ยวญี่ปุ่น ไทย และทั่วโลก กับ Traveloka ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปที่ SB Design Square ทุกสาขา และออนไลน์ www.sbdesignsquare.com

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - ร้านค้าแบรนด์ Asics outlet ทุกสาขา

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ % ARABICA ทุกสาขา *,**

โรงพยาบาลเครือพริ้นซ์ รับส่วนลดสูงสุด 30%*

รับส่วนลด 150 บาท* ที่ร้าน Maguro Sushi

CHUBB เปิดประเทศเมื่อไหร่…พร้อมลุย! 10 วัน เพียง 205 บาท

ส่วนลด 15%* จาก Asia Books

รับเครื่องดื่มและบริการฝากสัมภาระฟรี* ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและศิลปะ shibuya-san ประเทศญี่ปุ่น

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ AUDREY ทุกสาขา*,**,***

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ E-Voucher 10 ร้านอาหารญี่ปุ่น

Good Health & Happiness Get discount up to 70%*

FASHION KEY BRAND Y23 ; H&M, H&M HOME, COS

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 15%* สำหรับการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า

Shopee Fashion & Beauty รับส่วนลดสูงสุด 180 บาท

Nocnoc Payday ช้อปสินค้าดีลดีส่งท้ายเดือน รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

อิ่มสุดฟิน ที่ Bar B Q Plaza ลุ้นบินฮอกไกโด

ช้อปตามสไตล์ แบบคุ้มๆ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกวัน

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเดียวครบคุ้ม รวมสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ สยามเลเซอร์ คลินิก

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Shabu Tomo (ชาบูโทโมะ)

เริ่มต้นเพียง 850 บาท/วัน* พร้อมประกันภัยชั้น 1 และประกันรถหาย

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ เบิร์นบุษบา ทุกสาขา *,**

SHOP EARN BURN แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

Special Privileges For Krungsri Credit Card Enjoy 365 Days ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการที่ ICS

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ DEAN & DELUCA ทุกสาขา*,**,***

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Jones' Salad (โจนส์ สลัด)

ผ่อนชำระสินค้าที่ Krungsri Apple Rewards Store 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* กับร้าน Cosmetic ที่ร่วมรายการ

ทริปนี้ สุดคุ้ม จองที่พักผ่าน Agoda รับส่วนลด 6%

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร้าน GAGA

รับส่วนลดสูงสุด 7%* ที่ร้านขายยายอดนิยมในญี่ปุ่น

รับส่วนลดทันที 7%* สำหรับการจองโรงแรม ในประเทศไทย

ช้อปที่ KING POWER ทั้งสาขาและออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,200 บาท* + แลกรับเครดิต เงินคืนเพิ่ม 10%** + รับส่วนลดสูงสุด 20%***

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา (โซนพลาซ่า)

Dine & Dream with Radisson Blu Plaza

COSMETIC - EVEANDBOY ทุกสาขาและออนไลน์

อิ่มสุดฟิน ที่ เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ยิ่งช้อป ยิ่งแลก ยิ่งได้คืนคุ้ม

ช้อปสะดวก คืนคุ้ม แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกสัปดาห์

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ที่ Nu Skin

รับส่วนลดทันที 5%*

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ ฟ้าปลาทาน *,**

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ma La Kor (มะ ละ กอ)

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ponn Café (ป้อน)

Aurora กรุงศรี เดย์ Big Surprise !!! ผ่อนทองนานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ FRAN’S *,**

เติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเที่ยวกับ KKday

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Auntie Anne's

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ HOKKAIDO-RAMEN-SANTOUKA*,**,***

รับชุดอาหารสำหรับ 1 ท่าน* เมื่อจองชุดอาหารที่กำหนดตั้งแต่จำนวน 2 ท่านขึ้นไป ณ ร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมรายการ

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - JUNG SAEM MOOL

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้า สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ KAGONOYA ทุกสาขา*,**

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Cold Stone

แพ็คเกจคลอด 0% นาน 10 เดือน ที่ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลการุญเวช

อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ กับ TraveliGo

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ten Ten Shabu 4 สี หมีออนเซน

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

ผ่อนสินค้าและบริการ 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ออโตวัน ทุกสาขา

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Hiro Keki (ฮิโระ เคกิ)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ กับข้าว กับปลา ทุกสาขา*,**

รับส่วนลด 5%* พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%** ที่เวชพงศ์โอสถ

ทริปญี่ปุ่นต้องเข้าแล้ว! Agoda รับส่วนลด 15% เมื่อจองโรงแรมที่ญี่ปุ่น

จองกิจกรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไทยและทั่วโลกกับ Klook รับส่วนลดสูงสุด 15%*

ลิ้มรสอาหารไทย ที่คำพูน

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - NUSKIN

Jubilee Diamond BIG THANKS Buy 1 Get 1 ผ่อน 0%* รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 37,000 บาท พร้อมรับเพิ่มสิทธิพิเศษสุดคุ้ม

ส่วนลดคุ้ม กับ airasia ride ที่ airasia Super App บนมือถือเท่านั้น

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - POMELO

ส่วนลด 10%* ขนมไหว้พระจันทร์ MX Mooncakes จากราคาปกติ

ผ่อนอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน 0% สูงสุด 10 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่โรงพยาบาล และร้านขายยาที่กำหนด

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่คลินิกทันตกรรมชั้นนำ

ช้อปร้าน Takeya ที่ญี่ปุ่น รับส่วนลด 10%* เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 เยน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Sushi Hiro (ซูชิ ฮิโระ)

ไหว้พระขอพรที่ฮ่องกงกับ “อาจารย์ ดร.คฑา ชินบัญชร”

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Hiro Omakase by Sushi Hiro

Shopee Apple Flagship Store รับส่วนลด 800 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ PAUL ทุกสาขา *,**

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่หมวดคลินิก และสถาบันความงาม

เที่ยวทั่วไทย คุ้มตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

Doctor A TO Z App มอบสิทธิพิเศษแก่บัตรเครดิต กรุงศรี

รวมดีลการจองเที่ยวออนไลน์

อิ่มสุดฟิน ที่ POULET ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

COSMETIC - SEPHORA ทุกสาขาและออนไลน์

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KOFUKU (โคฟุกุ)

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซ่า)

ช้อปสุดคุ้มกับบัตรเครดิต วีซ่า ที่วิลล่ามาร์เก็ต แอปพลิเคชัน

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม ช้อปทั้งหน้าร้าน และออนไลน์

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Niku King (Yakiniku Buffet)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ โรงสีโภชนา ทุกสาขา *,**

ภารกิจล่าส่วนลดเดลิเวอรีดัง รวมโค้ดส่วนลดเดลิเวอรี กับบัตรเครดิต กรุงศรี

BNB HOME ผ่อนสุดคุ้ม 0% ทุกชิ้น นานสูงสุด 10 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 5%

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ รสนิยม ทุกสาขา*,**

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่บุญถาวร

รับส่วนลด 8%* เมื่อจองโรงแรมที่ร่วมรายการ

LUCKY UPOINT 9 พอยต์ ลุ้นรับ OPPO Find N2 Flip

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ SIWILAI CITY CLUB*,**,***

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ SIWILAI CAFE ทุกสาขา*,**,***

Trip.com ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆ รับส่วนลด 7%* หรือ โค้ดส่วนลดพิเศษ

จองทริปเที่ยวสุดคุ้ม กับ Klook รับส่วนลด 12%*

ดูแลสุขภาพที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) รับส่วนลดกับบัตรเครดิต กรุงศรี

รับส่วนลด 15%* เมื่อซื้อแผนประกันภัยที่ร่วมรายการของ MSIG

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี รับเลย เมนูพิเศษ CROWN DISH

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Cafe de Oasis & Toby's Pizza

สิทธิพิเศษเมื่อจองกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น สุดพิเศษ จาก Wabunka ส่วนลด 10%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Burger&Lobster (เบอร์เกอร์ & ลอบสเตอร์)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ ส้มตำนัว ทุกสาขา*,**,***

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี สิทธิพิเศษจากห้าง Keio Department Store

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี

SkinX แอปดูแลผิวครบวงจร มอบสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี

รับส่วนลด 10%* ที่ TSURUHA

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี สิทธิพิเศษจากห้าง Kintetsu Department Store Main Store Abeno Harukas

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น อิ่มคุ้มทุกมื้อ กว่า 70 ร้านอาหารชั้นนำ

ผ่อนสินค้าและบริการ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ศูนย์บริการชั้นนำ อาทิ Toyota/ Isuzu / Nissan / Autobacs / MMS BOSCH / Goodyear / Yokohama / Dunlop / Quick lane และFIT Auto

Central ผ่อน 0% แผนกเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน นาฬิกา เครื่องประดับ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน HOT POT BUFFET (ฮอท พอท บุฟเฟต์)

สั่งอาหารทุกร้านญี่ปุ่นทั่วไทยผ่านแอป LINE MAN และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดทันที 70 บาท* ได้ทุกวัน

อิ่มสุดฟิน ที่ SUSHI SEKI ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ ทองสมิทธ์ ทุกสาขา *,**

รับส่วนลดสูงสุด 50%* และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนที่ โรงพยาบาลสมิติเวช

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น แลกรับแพ็กเกจ MONOMAX สูงสุด 30 วัน

CRYOVIVA ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Great Harbour (เกรท ฮาร์เบอร์)

อิ่มสุดฟิน ที่ TSUTA ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

อิ่มสุดฟิน ที่ URAKI ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ airasia Superapp (เฉพาะ Ride)

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Boon Tong Kee (บุญตงกี่)

รับเลย! ส่วนลด 250 บาท* เมื่อจองออกรอบที่ Golfdigg ตามเงื่อนไข

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท* ตลอดรายการ เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น หรือ Inclusive Products (ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก) กับ JTB THAILAND

รับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 30 บาท* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ที่ Shopee

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Khao Jaan-Prod (ข้าวจานโปรด)

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่ดูโฮม 0% นานสูงสุด 10 เดือน

Villa Deva Resort&Hotel Bangkok ส่วนลด 15%*

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ Atome

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ Hungry Hub

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KOUEN PREMIUM BUFFET

จองรถเช่าที่ Avis รับสิทธิ์จองรถเช่าราคาพิเศษสุดๆ

The Berkeley Hotel Pratunam ส่วนลดสูงสุด 50%*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ของขวัญคลินิก

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ชาเมอร์ คลินิก

Eastin Grand Sathorn Bangkok ส่วนลด 20%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน แม่ศรีเรือน

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ MUVMI

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ Robinhood

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Nam Nam Pasta and Tapas

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำ 0% สูงสุด 10 เดือน* ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit ส่วนลด 15%*

J Shopping เพลิดเพลินการใช้จ่าย ณ ประเทศที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืน 1%

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ด็อกเตอร์โทนี่คลินิก

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พรเกษมคลินิก

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดสูงสุด 15%*

J Dining อิ่มอร่อยกับส่วนลดร้านอาหาร พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ranee's Restaurant

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ TikTok Shop

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Dookki Topokki (ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี)

Eastin Grand Hotel Phayathai Bangkok ส่วนลด 20%*

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่ Global House 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ช้อปกับบัตรเครดิต กรุงศรี แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ช้อปกับบัตรเครดิต กรุงศรี แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%* ที่ศูนย์การค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พฤกษาคลินิก

SALA Hospitality Group รับส่วนลดสูงสุด 20%*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลักซ์ชัวรี่ คลินิก

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ SUSHI HANA ทุกสาขา*,**,***

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Seiryu Sushi (เซริว ซูชิ)

Golden 99 ผ่อนทองและเครื่องประดับเพชร 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่อนทองสุดปัง ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับเพชร

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ SUSHI HIRO ทุกสาขา*,**

ภารกิจช้อปออนไลน์ สั่งอาหารกับ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลา กราซ คลินิก

เที่ยวญี่ปุ่น แวะช้อป Don Quijote Japan รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

ช้อปที่โฮมโปรออนไลน์ทุกวันพฤหัส รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท*

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

LINE MAN มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 50 บาท* เมื่อจ่ายผ่านบัครเครดิต กรุงศรี

ภารกิจช้อปออนไลน์ สั่งอาหาร ช้อปมาร์ท บริการเรียกรถกับ GRAB รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท*

อิ่มสุดฟิน ที่ Sushiro ลุ้นบินฮอกไกโด*,**

ผ่อนกับสถาบันการศึกษาชั้นนนำ 0 % นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Red Sun (เรดซัน)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ Greyhound Cafe ทุกสาขา

ดีลสุดคุ้ม รับส่วนลด 10%* ร้านอาหารดัง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ส่วนลดสูงสุด 40%* เมื่อเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ตั๋วหนัง Major ราคาพิเศษ เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี JCB

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ GYUKATSU KYOTO KATSUGYU*,**

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ที่ GrandHome

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ MAISEN ทุกสาขา*,**

ผ่อนชำระผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ในร้าน (ยกเว้นสินค้ายา) 0% นานสูงสุด 6 เดือน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Fufu Shabu (ฟู่ฟู่ ชาบู)

เติมน้ำมันที่ PT Station รับส่วนลด 40 บาท*

เช่ารถกับ BIZCAR RENTAL รับส่วนลดสูงสุด 45%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Funky Fries (ฟังกี้ ฟรายส์)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ NABEZO ทุกสาขา*,**

ผ่อนสบายๆที่ศูนย์บริการฮอนด้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ช้อป Lazada รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ช้อป Shopee รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Penguin Eat Shabu

เช่ารถ AVIS ง่าย จ่ายคุ้มยิ่งกว่า รับส่วนลด 50 บาท/วัน*

รถเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้นวันละ 950 บาท* ที่ Drive Car Rental เท่านั้น

ช้อป NocNoc รับส่วนลดสูงสุด 4,500 บาท

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่อิเกียทุกสาขา และ www.IKEA.co.th

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Kagonoya (คาโกะโนยะ)

ช้อปที่ Central App รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

รวมดีลสุดหรูโรงแรม ร้านอาหาร และอีกมากมาย เมื่อช้อปที่ Megatix

รับส่วนลด 200 บาท* เมื่อช้อปที่ Lazada ทุกวันพุธ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Din Tai Fung (ติ่น ไท่ ฟง)

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬา จาก ADIDAS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

โอนกรุงศรี พอยต์ กับ พันธมิตรชั้นนำ

ช้อปที่ M Online Application และ www.moline.com รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

ช้อปที่ SASOM รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Simon Says Shabu (ไซม่อน เซย์ ชาบู)

จองหัองพักทั่วโลก รับส่วนลดสูงสุด 9%*กับ Expedia

รับคุ้มหลายต่อ เมื่อช้อปหนังสือที่นายอินทร์ ทั้งสาขา และ ออนไลน์

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Another Hound Cafe (อนาเธอร์ฮาวด์ คาเฟ่)

ช้อปที่ GMM Oshopping รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ ที่ Index Shop Online 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ช้อปที่ RS Mall รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ช้อปที่ SAHAPAT DELIVERY รับส่วนลดสูงสุด 70 บาท

กินฟินเหมือนบินไปญี่ปุ่น รวมห้องอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมชั้นนำ

รับส่วนลด 10%* จาก โออิชิ กรุ๊ป

จองที่พักสุดคุ้ม กับ Hotels.com รับส่วนลด 8%* เมื่อจองผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

ห้ามพลาด!! ช้อปที่ Matsumoto รับเครดิตเงินคืน 12%*

ช้อปความคุ้มค่าที่ Tops รับบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน OSHINEI (โอชิเน)

ช้อปที่ Sahapat Online รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ผ่อนสินค้า Apple และอุปกรณ์สุดคุ้ม 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

รับส่วนลดพิเศษที่ร้าน Keller

อิ่มสุดฟิน ที่ YAKINIKU ARAKI ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ช้อปที่ SHOP CHANNEL รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Kin Buffet (คิน บุฟเฟต์)

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด

ส่วนลดสูงสุด 30%* สำหรับการใช้บริการ VIP meet & assist The Coral Lounge ที่สนามบิน

ช้อปที่ tohome.com รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ผ่อนสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายรูป 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ YAMACHAN ทุกสาขา*,**

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ MO-MO-PARADISE ทุกสาขา*,**

ช้อปที่ LIONSHOPONLINE รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge ส่วนลดสูงสุด 50%*

แบ่งจ่ายเครื่องประดับสุดคุ้ม 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตลอดรายการ

มัดรวมเครื่องฟอกอากาศ สู้ PM 2.5 เซฟพอยต์สูงสุด 58%

ช้อปที่ topvalue.com รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ MO-MO-PARADISE GOLD*,**

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ SUSHI EXPRESS ทุกสาขา*,**

ช้อปที่ TVDirect รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านบ้านหญิง

E-COUPON Farm Design (ฟาร์ม ดีไซน์) แลกรับเครื่องดื่มชีสเค้กปั่น 1 แก้ว มูลค่า 135 บาท

JCB Japan Guide Application

สิทธิพิเศษจาก Krungsri Boarding Card

ช้อปที่ WISH รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ SUSHIPLUS ทุกสาขา*,**

THA CITY LOFT HOTEL ส่วนลดห้องพัก 25%*

ช้อปที่ FIRSTER รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ช้อปที่ UFM Fuji Super รับเครดิตเงินคืน 12%*

บินคุ้ม ตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* ทุกสัปดาห์

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ใช้ 999 พอยต์ แลกรับส่วนลด มูลค่า 100 บาท ที่ร้าน EST.33

ช้อปที่ Golfdigg รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

THEA Serviced Apartment by TH District ส่วนลดห้องพัก 25%*

THEE BANGKOK HOTEL ส่วนลดห้องพัก 25%

ช้อปที่ ServisHero รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS ออนไลน์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

แลกพอยต์ดูหนัง ที่ Century The Movie Plaza

บริการเช่ารถและทัวร์เที่ยวต่างประเทศกับ Klook รับส่วนลดสูงสุด 10%*

รับส่วนลด 30%* จาก The Okura Prestige Bangkok

ช้อปที่ Love You Flower รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ผ่อนชำระ Lazada โปรโมชั่นช้อปออนไลน์ แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน

Thee Vijit Lanna ส่วนลดห้องพัก 25%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Shinsen Fish Market

ช้อปที่ Potico.co.th รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ช้อป Boots และ Watsons รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24%*

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Dunkin' Donuts ทุกสาขา

ช้อปที่ i-Store Self Storage รับส่วนลดสูงสุด 20%

ช้อปที่ Advice Online รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ผ่อนที่นอน เครื่องนอน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Earw Thai เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก เครือ REV EDITION แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ผ่อนทองรูปพรรณ 0% นาน 9 เดือน รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 299 ทุกวัน ที่ห้างทองหวังโต๊ะกัง, อยากมีตัง, เยาวราชทองดี ทุกสาขาทั่วประเทศ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Saemaeul (แซมาอึลชิกตัง)

ช้อปที่ Jay Mart Store รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ช้อปที่ Q-CHANG รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ช้อปที่ Mercular รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Song Fa (ซงฟา)

ช้อปที่ Beauticool รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ที่ Modernform 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท

ช้อปที่ GoWabi รับส่วนลดสูงสุด 250 บาท

137 Pillars Suites and Residences Bangkok ส่วนลด 20%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน FUKU INTOWN (ฟุคุ อินทาวน์)

พอยต์ลดคุ้ม แลกรับส่วนลดเติมน้ำมัน กับ 4 ปั๊มใหญ่

ช้อปที่ ONESIAM SuperApp รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ช้อปที่ AIS Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ผ่อนอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

Novotel Bangkok on Siam Square บุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษ

แลกพอยต์ รับ Sim2fly กับ บัตรเครดิต กรุงศรี

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ส่วนลดสูงสุด 15%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่)

ช้อปออนไลน์ ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ช้อปที่ JIB Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ช้อปที่ Samsung Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ร้านสตาร์บัคส์

โรงพยาบาลพญาไท ให้คุณพิเศษ 3 ต่อ

แลกพอยต์แทนส่วนลด ที่ Krungsri Apple Rewards Store

Mitsui Outlet – In Japan รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ณ เอาท์เล็ทที่ร่วมรายการ

The Westin Grande Sukhumvit Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อปที่ True Store รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ช้อปที่ Hdmall.co.th รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit ส่วนลด 10%*

ช้อปที่ Kony รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ภารกิจช้อปออนไลน์ สั่งอาหารกับ LINE MAN รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท*

Power Buy & Go! Power ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์รับส่วนลด 10% ที่ร้าน Tora Yakiniku x Café กับบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KINGKONG BUFFET

Power Mall ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับส่วนลดสูงสุด 15%

Power Mall Shopping in the rain ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ส่วนลดสูงสุด 15%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Nice Two Meat U

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น ABC Point ผ่าน TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้

BabyLove & Certainty @ Flagship Store Lazada รับส่วนลดสูงสุด 220 บาท

Power Mall Electronica Showcase ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ส่วนลดสูงสุด 15%

ดีลพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่แอป foodpanda

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Sky Points ผ่าน ALLY SKY REWARDS Application

รับส่วนลดจาก Skootar ขนส่งด่วนออนไลน์ มือโปร และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน GYU-YA YAKINIKU

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตลอดรายการ

ก่อนเดินทางแวะพักผ่อนที่ Miracle Lounge แลกพอยต์รับ E-COUPON เซฟพอยต์สูงสุดถึง 50%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Mongkok Sukiyaki

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับ Rabbit LINE Pay

Robinson ผ่อน 0% แผนกเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน นาฬิกา เครื่องประดับ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Neta Grill

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนน Max Point

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านบุฟเฟต์ ปิ้งย่าง ชาบู

เพียงสั่งอาหารผ่าน ShopeeFood บนแอป Shopee และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น

SAMSUNG Galaxy Flip & Fold Series 5 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,555 บาท*

ลดค่าบิลบัตร พอยต์ช่วยได้

ช้อปออนไลน์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* สินค้าที่ร่วมรายการ ที่ www.samsung.com

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับ ShopeePay

อร่อย คุ้ม ที่ Au Bon Pain เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ที่ SB Design Square และ Koncept furniture

ช้อปออนไลน์ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ผ่อนสบาย และ รับเครดิตเงินคืน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับ TrueMoney Wallet

ชี้เป้าแลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านขนม และ เครื่องดื่มชื่อดัง

รวม 10 ร้าน Plant Based Foods เอาใจสายเฮลตี้รักสุขภาพ

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ

สั่ง foodpanda คุ้มสุด กับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ กาแฟพันธุ์ไทย

ผ่อนชำระที่ Shopee แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน (เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ)

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS สูงสุด 50%* หรือ ส่วนลดสูงสุด 40%*

ผ่อนสินค้า Apple และอุปกรณ์สุดคุ้ม 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

The Okura Prestige Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Shabushi

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SHIBUYA SHABU

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SLOTH SUKIYAKI

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Buffet

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS  สูงสุด 70%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Tudari (ทูดาริ)

ฟีเจอร์ใหม่ ใหม๊ ใหม่ U EATS ดีลเด็ด โปรดี ร้านดัง รีวิวแจ่ม

Centara Grand at CentralWorld ส่วนลดสูงสุด 25%*

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok ส่วนลดสูงสุด 25%

Major Group จอง-แลก-ง่าย ได้ทันใจ ผ่านแอป UCHOOSE

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนนเดอะวัน ได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE

Anantara Riverside Bangkok Resort ส่วนลดสูงสุด 15%*

Luxury Watch แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 210,000 บาท*

Anantara Siam Bangkok Hotel ส่วนลด 10%*

พอยต์แบ่งปัน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศล ต่างๆ

Andaz Pattaya Jomtien Beach ส่วนลดสูงสุด 15%*

Avani+ Riverside Bangkok Hotel ส่วนลดสูงสุด 15%*

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ส่วนลด 10%*

7-Eleven แลกพอยต์เป็นคูปองแทนเงินสด รับคูปองส่วนลดสูงสุด 80 บาท

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น AOT POINT ผ่าน Sawasdee by AOT Application

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Café Amazon

Capella Bangkok ส่วนลด 10%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ ห้างสรรพสินค้า Central และ Robinson ทุกสาขา

โอน Krungsri Point เป็น ChomCHOB Point

Hotel Nikko Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

Supersports ผ่อนอุปกรณ์กีฬา 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

ผ่อนตั๋วค่าบัตรโดยสารการบินไทย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

Millennium Hilton Bangkok ส่วนลดสูงสุด 30%*

Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel ส่วนลด 15%*

E-COUPON ร้านคาเฟ่ ขนม และ เครื่องดื่ม เริ่มต้น 299 พอยต์

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Coffee World

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok ส่วนลด 15%*

ไทวัสดุผ่อนสุดคุ้ม 0% ทุกชิ้น นานสูงสุด 10 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 5%

The Peninsula Bangkok ส่วนลด 20%*

ผ่อนสินค้าที่ The Mall 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นาน 10 เดือน

The Mall Watch Expo ผ่อน 0% ทุกชิ้นนานสูงสุด 10 เดือน +รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น กับ บัตรเครดิตกรุงศรี ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ TAROTO

เวชพงศ์โอสถ ผ่อน 0% นานสูงสุด 3 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท*

โอน Krungsri Point เป็น Homecard Point ผ่าน UCHOOSE Application

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ

ลดค่ากำเหน็จ 66%* แบบไม่ต้องลุ้น ที่ บางกอกโกลด์ส ทุกสาขาทั่วประเทศ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ MISS MAMON

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จ. ระยอง

Central ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน

ผ่อนเพชรที่ Golden99 รับเลยเครดิต 500 บาท ไปช้อปทองต่อ

แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล รับเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท สำหรับวัยเก๋า เบาใจอายุ 60+

ทำเลสิค ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

โอน-รับพอยต์ ชาร์จความสุขได้เพิ่ม ผ่านแอป UCHOOSE

แลกพอยต์ที่ Sakura Lounge SAVE POINTS ทันที 60%*

แบ่งจ่ายประกันชีวิต 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และ/หรือ ประกันสุขภาพ 0% นาน 3, 6, 10 เดือน ที่ โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

รับเลย! Siam Gift Card สูงสุด 500 บาท* สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี

Amways แลกคะแนนแทนส่วนลด ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

ประกันภัย Online Insurance Nationwide แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนถึง 2 ต่อ

เครือโรงพยาบาล เปาโลแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Naiin กับบัตรเครดิต กรุงศรี

บินใกล้ บินไกล ใช้พอยต์สะดวก และรับแอร์พอร์ตลีมูซีน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Korean Charcoal Grill

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sizzler

แบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับสิทธิ์พิเศษถึง 2 ต่อ

แลกคะแนนแทนเงินบริจาค ทุก 1,000 พอยต์ = แทนเงินบริจาค 100 บาท

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ตั้ง ฮั่ว เส็ง

จะมื้อไหน ก็อร่อยคุ้มกับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ที่แอป LINE MAN

ช้อปสะดวก คุ้มค่ากับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่าและทรูมันนี่

ช้อปที่เครือ The mall group แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองพรีเมี่ยมโกล์ด ห้างทองอันดับ 1 ทุกสาขาทั่วประเทศ

ดูซีรีส์สุดปังที่ Viu แบบคุ้มสุดๆ กับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

Robinson ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน The Pizza Company

Robinson แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน มานี มี หม้อ

โอน Krungsri Point เป็น UTU Points

ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้าน ออโรร่า

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ WaWaCha

แบ่งจ่ายเบาใจ ทุกค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ให้คุณพิเศษ 2 ต่อ

ผ่อนง่าย ได้ทันที 24 ชั่วโมง ผ่าน UCHOOSE

ผ่อนคอร์สเรียน PIM FOOD ACADEMY นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนค่าเทอมโรงเรียนสาธิตสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนค่าเทอม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งเบาค่าใช้จ่าย แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 750 บาท* และรับ Fast Track อัพเกรดเป็น Shopee Platinum

รับส่วนลดทันที 7% เมื่อใช้บริการจาก SKOOTAR

ฉลองไทวัสดุสาขาเปิดใหม่ ให้ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

Harrow International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนสินค้าที่ The Mall 0% ทั้งร้าน ทุกชิ้น นานสูงสุด 4 เดือน

ซื้อประกันภัย TQM แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ*

Basis International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Rugby School Thailand ผ่อน 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ทุกค่าใช้จ่ายที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ผ่อน 0%* ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

Singapore International School Bangkok (SISB) แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ลดค่ากำเหน็จ 66% ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนตลอดปี 2566

ผ่อนทองในเดือนเกิด รับเครดิตเงินคืน 10 เท่าของอายุ

วันหยุดสุดปัง ผ่อนทองคำแท่งได้แล้ว ที่เยาวราชกรุงเทพ 0% นาน 4 เดือน

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ทุกสาขา ทุกวัน

ทองแผ่นก็ผ่อนได้ สบายๆ 0% นาน 4 เดือน