โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ช้อป Beauty Avenue ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ สูงสุด 2,000 บาท

บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 

ต่อที่ 1(1): แลกพอยต์เท่ายอดชำระ ลดเพิ่ม 10%

หรือ แลก 1,000 พอยต์ = ส่วนลด 100 บาท

ต่อที่ 2(2): รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 2,000 บาท

เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขภายในแผนกเครื่องสำอาง ชั้น M ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ
เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่
(บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป)
 รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะ มูลค่า แลกพอยต์เพื่อรับบัตรกำนัล
 4,000 100 บาท
(บัตรกำนัล มูลค่า 100 *1 ใบ)
แลก 1 พอยต์
8,000 300 บาท
(บัตรกำนัลมูลค่า 100 *3 ใบ)
แลก 1 พอยต์
25,000 1,000 บาท
(บัตรกำนัล มูลค่า 100 *10 ใบ)
แลก 1 พอยต์
40,000 2,000 บาท
(บัตรกำนัล มูลค่า 100 *20 ใบ)
แลก 1 พอยต์
เพียงนำใบเสร็จ และบัตรเครดิตมาแสดง เพื่อลงทะเบียนแลกพอยต์รับบัตรกำนัล สยาม ทาคาชิมายะได้ที่ บูธบัตรเครดิต กรุงศรี ชั้น 4 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 19.00 น. ภายในระยะเวลาแคมเปญ

 
access_time ระยะเวลาโปรโมชั่น
     ครั้งที่ 1: 5 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64
​     ครั้งที่ 2: 1 มี.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
​     ครั้งที่ 3: 5 ก.ค. 64 – 31 ต.ค. 64
​     ครั้งที่ 4: 1 พ.ย. 64 - 3 ม.ค. 65
 
เงื่อนไข
(1)
 • จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 10% หรือแลก 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 15,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน สำหรับบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะทุกประเภท
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
(2)
 • จำกัดการรับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ รวมสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัลห้างสยามทาคาชิมายะเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขภายในแผนกเครื่องสำอาง ชั้น M ณ ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ
 • นำใบเสร็จมาแสดงเพื่อลงทะเบียนรับบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ ได้ที่ บูธบัตรเครดิต กรุงศรี ชั้น 4 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 19.00 น. ภายในระยะเวลาแคมเปญ
 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณต่อเซลล์สลิป
 • บัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะใช้ได้ที่ห้างสยาม ทาคาชิมายะ ประเทศไทย เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต