โปรโมชั่น ร้านอาหาร :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

กิน 1,000 ปั๊บ รับ E-COUPON 150.-

บัตรเครดิต กรุงศรี ร้านอาหาร

กิน 1,000 ปั๊บ รับ E-COUPON 150.-

เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป* รับ e-coupon ของร้านนั้นๆ มูลค่า 150 บาท*

จำกัด 300 บาท/บัญชีบัตร/เดือน และไม่เกิน 1,200 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ก่อนทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว ในแอปพลิเคชั่น UChoose เท่านั้น

15 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

ร้านอาหารที่ร่วมรายการมีดังนี้
1.  Black Canyon (เฉพาะสาขาที่รับบัตรเครดิต)
2.  Sizzler ทุกสาขา
3.  ร้านอาหารในเครือโออิชิ ได้แก่ Oishi Grand, Oishi Eaterium, Oishi Buffet, Shabushi, Oishi Ramen, Nikuya (ยกเว้นร้านคาคาชิ)
*เงื่อนไข
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะร้านอาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UChoose ถูกต้องก่อนทำรายการ และชำระค่าอาหารตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น 
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยบริษัทฯ บัตรจะคำนวณ E-COUPON เฉพาะยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับ E-COUPON ของร้านนั้นๆ 150 บาท 
• สำหรับ E-COUPON ในเครือโออิชิ กรุ๊ป สามารถใช้ได้ทุกร้านในเครือ ได้แก่ ร้านโออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟ่ต์, ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์, โออิชิ ราเมน และนิกุยะ บาร์บีคิว ยกเว้นร้านคาคาชิ 
• จำกัดการรับ E-COUPON รวมสูงสุด 300 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และไม่เกิน 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ 
• บริษัทฯ จะทำการจัดส่ง E-COUPON ให้แก่สมาชิกบัตรโดยผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการ 
• E-COUPON ที่สมาชิกบัตรจะได้รับจะเป็น E-COUPON ของร้านอาหารเดียวกันกับร้านที่สมาชิกบัตรทำรายการ หากสมาชิกบัตรมีการทำรายการตามเงื่อนไขเกินกว่าที่รายการส่งเสริมการขายกำหนด สมาชิกบัตรจะได้รับ E-COUPON ของร้านที่ทำรายการ 2 อันดับแรก 
• E-COUPON สามารถใช้ได้ภายใน 30 มิ.ย. 62 
• E-COUPON ที่สมาชิกบัตรได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถนำมาใช้ได้ในครั้งถัดไป และยอดชำระส่วนเกินจากมูลค่าของ E-COUPON จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน E-COUPON ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง 
• ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้ 
• ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร