พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

Regent Diamond 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 37,000 บาท ตลอดรายการ


ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด)

พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 37,000 บาท ตลอดรายการ
 

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 27,000 บาท* ตลอดรายการ

ยอดผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป / เซลล์สลิป ตั้งแต่ รับเครดิตเงินคืน
10,000 – 24,999 บาท 250 บาท
25,000 – 49,999 บาท 750 บาท
50,000 – 74,999 บาท 1,700 บาท
75,000 – 119,999 บาท 2,600 บาท
120,000 บาทขึ้นไป 4,500 บาท

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE ค้นหา RGD1 หรือ SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ พิมพ์ RGD1 วรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 06 1404 5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)
 

พิเศษ 2: ใช้พอยต์สะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป แลกพอยต์ตั้งแต่ 10,000 พอยต์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10% ของพอยต์ที่แลกผ่านระบบ USSD

**จำกัดสิทธิ์การใช้พอยต์สูงสุด 100,000 พอยต์หรือเทียบเท่า 10,000 บาท ต่อ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ต่อ ตลอดรายการ

ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนชำระ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
กด *465*11981*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*จำนวนพอยต์ที่ต้องการแลก#โทรออก
 

พิเศษ 3: TOP SPENDER REWARD*** รับแหวนเพชรมูลค่า 19,900 บาท 2 รางวัล

สำหรับลูกค้าที่ผ่อนชำระ 0% และมียอดผ่อนชำระสะสมรวมสูงสุด 2 ท่านแรก รับแหวนเพชร มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 2 รางวัล
1 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67
ที่ Regent Diamond ทุกสาขา และ ช่องทางออนไลน์

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะรายการผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
*เงื่อนไขพิเศษ 1
 • ยอดการผ่อนชำระแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท ต่อเซลล์สลิป และสูงสุดไม่เกิน 27,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก)
**เงื่อนไขพิเศษ 2
 • เครดิตเงินคืนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนชำระ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป และ แลกได้ไม่เกินยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป
 • เครดิตเงินคืน 10% คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 10,000 คะแนนขึ้นไป สูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน (10,000 บาท) ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะทำการหักคะแนนสะสมหลังการกดรหัส USSD เพื่อเครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ
 • คะแนนสะสมจะถูกหัก ออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต
***เงื่อนไขพิเศษ 3
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียน อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการผ่อนชำระสูงสุดระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 67 – 30 มิ.ย. 67 อันดับ 1 และ อันดับ 2 เท่านั้น ในกรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดเท่ากัน (Top Spender) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุดก่อน โดยยึดเอาวันที่บันทึกการทำรายการเป็นหลัก (Transaction Date)
 • รางวัลที่ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสินค้าอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 • ทาง บริษัท วรกร จำกัด จะประกาศหมายเลขสมาชิกผู้โชคดี และแจ้งรายละเอียดการเข้ารับ ภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ หรือวันที่ 30 ก.ย. 67 ผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท วรกร จำกัด
 • ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ในกรณีที่ บริษัท วรกร จำกัด พบเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯนี้ ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*เงื่อนไขทั่วไป
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้า/สาขา และโปรแกรมที่ร่วมรายการ โดย เงื่อนไขหรือระยะเวลาในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือผู้ให้บริการกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปสนั่นรับคุ้มกลางปี กับแฟชั่นแบรนด์ดัง

ช้อปฟินๆ ที่ COS พร้อมแบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน*

รับสิทธิพิเศษที่ After You

ผ่อน 0% ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับส่วนลด 20%* เมื่อจองห้องพัก ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการ

Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ช้อปของแต่งบ้านที่ SB Design Square