โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

รวมทัพแอปเดลิเวอร์รี ยิ่งสั่ง ยิ่งคุ้ม รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,300 บาทตลอดรายการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทัพแอปเดลิเวอร์รี ยิ่งสั่ง ยิ่งคุ้ม
รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,300 บาทตลอดรายการ*,** 

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท* ไม่ต้องใช้พอยต์แลก

เพียงสะสมยอดใช้จ่ายผ่านแอปเดลิเวอร์รี ที่ร่วมรายการ (รวมแอปไหนก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำต่อสลิป) ครบทุก 700 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท*

เพียงลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ
ลงทะเบียน UChoose เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ

 *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป Delivery ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท (เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสูงสุด 3,500 บาท) /บัญชีบัตรหลัก/เดือน

พิเศษ 2: ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 900 บาท**

เพียงใช้จ่ายผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการครบ 100 บาท/สลิป  + แลก 500 พอยต์ = รับเครดิตเงินคืน 50 บาท**

โปรดแลกพอยต์หลังรูดทำรายการภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น

**จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับจันทร์-อาทิตย์) โดยโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายในวันถัดไปหลังจากวันที่ทำรายการ

พิเศษ 3: รับส่วนลดสูงสุด 30%*

                     
access_time 1 มี.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
 
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการแบบชำระเต็มจำนวน ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB  เท่านั้น
 • แอป Delivery ที่ร่วมรายการได้แก่ แอปสายกิน คือ GrabFood, Food Panda, LINE MAN, Devers, Hungry hub (เฉพาะบริการ Hungry@home) แอปขนส่ง คือ Grab, Skootar, CABB TAXI แอปสายเชฟ คือ Happy Fresh, Freshket, Surapons Food Online, TrueFood
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64 (สำหรับ TrueFood เริ่ม 1 เม.ย. 64)
 • *ยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากแอป Delivery ที่ร่วมรายการ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการ สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสมครบ 700-1,399 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 20 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,400-2,099 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 40 บาท  ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,100-2,799 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 60 บาท ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,800-3,499  ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 80 บาท  หรือ ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 3,500 ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเพียงระดับสูงสุดระดับเดียวเท่านั้น
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากสิ้นเดือนในแต่ละเดือน ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • **สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 50 บาท  เพียงใช้จ่ายผ่านแอป Delivery ที่ร่วมรายการครบ 100 บาทต่อสลิปและแลกคะแนนสะสม 500 คะแนน โดยสามารถแลกคะแนนสะสมโดยทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันอาทิตย์ ที่ทำรายการสำเร็จเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1 ครั้ง(50 บาท)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์(จันทร์-อาทิตย์) และสมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลัก และมีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น โดยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯและผู้ให้บริการกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต