โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

จ่ายบิลค่าบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับคุ้ม 3 ต่อ

จ่ายบิลค่าบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับคุ้ม 3 ต่อ
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับคุ้ม ได้ 3 ต่อ

ต่อที่ 1: จ่ายบิลค่าบัตรเครดิต กรุงศรีผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทครั้งแรกตั้งแต่ 150 บาท/รายการ รับเงินคืน 30 บาท* (เงินคืนจะอยู่ในรูปของดอลฟินโบนัส มีอายุการใช้งาน 60 วัน)
ต่อที่ 2: รับคะแนน The1 สูงสุด 200 คะแนนต่อเดือน*
ต่อที่ 3: ฟรีค่าธรรมเนียม*
 
 
 

access_time 15 ส.ค. 64 – 31 ต.ค. 64
place Dolfin Wallet ที่ร่วมรายการ
 
 
เงื่อนไข
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
ต่อที่ 1
 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทจ่ายบิลค่าบัตรเครดิต กรุงศรี (จ่ายผ่านกระเป๋าเงินดอลฟินวอลเล็ท หรือ ตัดผ่านบัญชีธนาคารใดก็ได้) ครั้งแรก รับเงินคืน 30 บาท เมื่อจ่ายบิลตั้งแต่ 150 บาท / รายการเมื่อชำระบิล ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท
 • บัตรเครดิต กรุงศรี คือ บัตรเครดิตที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดเท่านั้น อาทิเช่น บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท,บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท เป็นต้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยจ่ายบิลผ่านดอลฟินวอลเล็ทตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 -31  ก.ค. 2564
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • เงินคืนอยู่ในรูปของดอลฟินโบนัส มีอายุการใช้งาน 60 วันหลังจากวันที่ได้รับ ศึกษารายละเอียดการใช้ดอลฟิน โบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/
ต่อที่ 2
 • ทุกๆ 100 บาท ที่ชำระบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน
 • จำกัดคะแนน The 1 พิเศษจากการจ่ายบิล สูงสุด 200 คะแนน ต่อเดือน
 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 30 นาที หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท
 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/
ต่อที่ 3
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ทั้งบิลที่เลือกจากเมนู “จ่ายบิล” หรือ จากการสแกนบิลเพื่อชำระเงิน
 
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของดอลฟิน วอลเล็ท เท่านั้น ดอลฟิน วอลเล็ท สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • ดอลฟิน วอลเล็ท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต