โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Cashless สแกน หรือ แตะจ่าย

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตะหรือสแกนจ่าย ครบปั๊บ รับเลย

เฉพาะ 1,000 ท่านแรกต่อเดือน เพียงสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยวิธีแตะเพื่อจ่าย (Paywave) หรือ สแกน QR ชำระสินค้าผ่านแอป UChoose (Scan to pay QR) ครบ 3,000 บาทต่อเดือน รับทันที E-COUPON Tesco Lotus 100 บาท ผ่านแอป UChoose
 
ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น
โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)
 
*จำกัดการรับ E-COUPON สูงสุด 1 ใบ(100บาท)/บัญชีบัตรหลัก/เดือน โดยคูปองมีจำกัด 1,000 ใบต่อเดือนสงวนสิทธิ์มอบตามลำดับก่อน-หลัง เท่านั้น

 
access_time 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
 
 
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การได้รับ E-COUPON เทสโก้ โลตัส เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน เฉพาะผ่าน ช่องทางแอป UChoose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ  และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ด้วยวิธีแตะเพื่อจ่าย (Paywave) หรือ สแกน QR ชำระสินค้าผ่านแอป UChoose (Scan to pay QR)  ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ในระบบของ Visa, Master Card เท่านั้น (สงวนสิทธิ์บัตรเครดิต JCB ไม่เข้าร่วมรายการ)
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้  (โดยนับยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันลงทะเบียน เป็นต้นไปเท่านั้น)
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 31 ม.ค. 64
 • *จำกัดการรับสูงสุด 1 ใบ(100 บาท)/บัญชีบัตร/เดือน (โดยจำกัดคูปองทั้งสิ้น 1,000 คูปองต่อเดือนสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลังเท่านั้น)
 • สมาชิกบัตรที่อยู่ในลำดับ 1,000 ท่านแรกต่อเดือน บริษัทฯ จะทำการจัดส่ง E-coupon เทสโก้ โลตัส พร้อมข้อความตอบกลับผ่านช่องทางแอป UChoose ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จสุดท้ายสำเร็จ ตามเงื่อนไข
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน E-COUPON ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศไทยและเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ E-Coupon เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบสิทธิ์ในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ ไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
เงื่อนไขการใช้ E-COUPON เทสโก้ โลตัส  ในวันรับสิทธิ์
 • E-COUPON ที่สมาชิกบัตรได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับการซื้อสินค้า โดยไม่มียอดขั้นต่ำต่อเซลล์สลิปแต่ยอดชำระส่วนเกินจากมูลค่าของ E-COUPON จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • แสดง E-COUPON ก่อนการใช้สิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
 • E-COUPON สามารถใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 64
 • คูปองไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชาระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของคูปอง
 • ใช้ได้ที่ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ บัตรเติมเงิน บัตรของขวัญ นมดัดแปลงสาหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสาหรับทารกและเด็ก (สูตร 1และ2) เครื่องดื่มชูกาลัง ผงชูรส บริการชาระบิลและค่าธรรมเนียม บริการไปรษณีย์ ศูนย์อาหาร และสินค้า/ร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่า
 • ส่วนลดจากคูปองจะไม่นามาคำนวณเป็นแต้มคลับการ์ด
 • สามารถใช้ E-COUPON 1 ใบต่อ1 ใบเสร็จ โดยให้เจ้าหน้าที่ร้านค้าเป็นผู้ทำการกดปุ่ม “ร้านค้ายืนยันเพื่อใช้สิทธิ์” เท่านั้น ห้ามยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต