พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

แบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน


เมื่อทำประกันชีวิตกัยบริษัทรับประกันชีวิตที่ร่วมรายการ สามารถแบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน*

*สำหรับช่องทางตัวแทนเท่านั้น
*เฉพาะกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เท่านั้น การประกันแบบสามัญ (ยกเว้น การประกันแบบชำระครั้งเดียว, MRTA, การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันการลงทุน และ Unit Linked)

*ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันชิวิตที่ร่วมรายการ
*โปรโมชั่นประกันภัย/ผลิตภัณฑ์/ช่วงเวลา ที่ร่วมรายการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด เท่านั้น
*สามรถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่บริษัทประกันโดยตรง

รายชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ร่วมรายการ
แบบผ่านช่องทางตัวแทน/ขายตรง
1. แรบบิทไลฟ์ (Rabbit Life)
 • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะ แรบบิทไลฟ์ ประกันชีวิต เท่านั้น)
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก เท่านั้น
 • สอบถามเพิ่มเติมศูนย์บริการลูกค้าโทร. 0 2648 3600
2. อยุธยาอลิอันซ์ ประกันชีวิต (AZAY)
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก และปีต่ออายุ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านช่องทางตัวแทน หรือติดต่อสาขาของทาง อยุธยาอลิอันซ์ ประกันชีวิต (AZAY) 10 สาขา
3. ฟิลลิปประกันชีวิต (PHILLIP LIFE)
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก และปีต่ออายุ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
 • สอบถามเพิ่มเติมศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2022 5800
4. อาคเนย์ประกันชีวิต
 • แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก เท่านั้น ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้น หรือ สอบถามเพิ่มเติมศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2631 1331 ต่อ 9624
5. กรุงเทพ ประกันชีวิต
 • การแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก แบบรายปี เท่านั้น ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป  
 • ผ่านช่องทางตัวแทนเท่านั้น
 • สอบถามเพิ่มเติม กรุงเทพประกันชีวิต Call Center 0 2777 8888
แบบประกันที่ยกเว้นไม่ให้ผ่อนชำระ 
 • แบบประกัน บีแอลเอ บำนาญ 99
 • แบบประกันยูนิตลิงค์ (บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์ และ บีแอลเอ พรีเมียร์ลิงค์)
6. กรุงเทพ ประกันชีวิต
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 3, 6 เดือน (ปีแรก)
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน (เฉพาะปีต่อ) *ช่องทาง MTL Click (Payment geteway)
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก และปีต่ออายุ แบบรายปี เท่านั้น ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านช่องทางตัวแทน หรือสาขา เท่านั้น
 • สอบถามเพิ่มเติม เมืองไทยประกันชีวิต Call Center 1766

ช่องทางขายผ่าน สาขาธนาคารกรุงศรี เท่านั้น
1.  อยุธยาอลิอันซ์ ประกันชีวิต (AZAY)
 • แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน
 • สำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
2.  ไทยประกันชีวิต (Thai life)
 • แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ค่าเบี้ยประกันปีแรก เท่านั้น เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
 • ผ่านช่องทางธนาคารกรุงศรี (BANCA) หรือ สอบถามเพิ่มเติม 1124 ไทยประกันชีวิต
โปรโมชั่นประกันภัย/ผลิตภัณฑ์/ช่วงเวลา ที่ร่วมรายการผ่อนชำระ เป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด เท่านั้น  (***แนะนำให้ลูกค้าติดต่อสอบถามบริษัทประกันโดยตรง)
 

พิเศษ: ใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท

เงื่อนไขการรับแลกคะแนนและการรับ E-Coupon:
 • เมื่อแบ่งจ่ายค่าเบี้ยนประกันชีวิตได้สิทธิ์รับ E-coupon จำนวน 1 สิทธิ์ต่อเซลล์สลิป จำกัดรับ E-Coupon สูงสุด 3 สิทธิ์ หรือเท่ากับ 3 เซลล์สลิป ตลอดรายการ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน หรือเท่ากับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท หรือเท่ากับจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 3 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 
1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
 • สอบถามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม กับบริษัทประกันที่ร่วมรายการ ณ ผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการให้แบ่งจ่ายสินค้า/บริการ เป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด
 • แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะประกันที่ร่วมรายการ เท่านั้น
 • เมื่อแบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต ได้สิทธิ์รับ E-Coupon จำนวน 1 สิทธิ์ต่อเซลล์สลิป โดยจำกัดรับ E-Coupon สูงสุด 3 สิทธิ์ หรือเท่ากับ 3 เซลล์สลิป ตลอดรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่ให้คะแนนสะสมสำหรับการแบ่งชำระประกันชีวิตร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • สิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 300 บาท คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 9,000 คะแนน (หรือเท่ากับ 900 บาท) หรือเท่ากับจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 3 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่กดแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนโดยแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น 
 • บริษัทฯ จะทำการหักคะแนนสะสมหลังการกดคูปองตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนภายในรอบบิลถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตร
 • บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ ลูกค้าควรเก็บหลักฐาน และเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้า / ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ช้อปให้โปร โชว์สมาร์ต รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**

ALLY Mid Year Sale 2024 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%

Exclusive Reward รับอภิสิทธิ์ในช่วงเวลาพิเศษ เมื่อใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข*

บินเที่ยวทั่วโลก เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 17 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท* + แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เติมคุ้มสุขเบิ้ล ทุกสุดสัปดาห์

Maison Hotel Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อป Lazada 5.5 รับส่วนลดสูงสุด 1,500 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ รวมสูงสุด 14,000 บาท*,** + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%*** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี