พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

จ่ายเบี้ยประกัน แลกพอยต์ รับเครดิตเงินคืน 15%*


เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ครบ 10,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และใช้พอยต์ตั้งแต่ 1 - 200,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของพอยต์ที่แลก แต่ไม่เกินยอดชำระเบี้ยประกันภัยต่อเซลล์สลิป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

แลกพอยต์ก่อนหรือหลังใช้จ่าย ภายในเดือนที่ทำรายการ
 
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน จำกัดการแลกพอยต์
10,000 บาท 15% เริ่มแลกได้ตั้งแต่ 1 - 200,000 พอยต์/เซลล์สลิป/บัญชีบัตรหลัก
แต่ไม่เกินยอดชำระเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

*หมายเหตุ
 1. จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือเทียบเท่ายอดชำระเบี้ยประกันภัย 200,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 2. บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการแลกพอยต์ เมื่อมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 3. ยกเว้นบริการผ่อนชำระ และการชำระเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกัน ยูนิต ลิงค์ (UNIT LINKED)
 
 
วิธีแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน
แลกพอยต์ก่อนหรือหลังใช้จ่าย ภายในเดือนที่ทำรายการ
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • กดรหัสผ่านมือถือ USSD พิมพ์: *465*11748*หมายเลขบัตรเครดิต 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลกตามความประสงค์# กดโทรออก (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า)
 • รอรับข้อความยืนยันจากระบบ


1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% :
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิตกรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทากาชิมายะทุกประเภท และบัตรเครดิตกรุงศรี NOW ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น เท่านั้น โดยยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท
 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 15% จะต้องมียอดใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป และแลกตั้งแต่ 1 – 200,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% ของคะแนนที่แลก
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนน (เท่ากับ 30,000 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน หรือสูงสุด 1,200,000 คะแนน (เท่ากับ 180,000 บาท) ตลอดรายการ โดยสามารถแลกคะแนนตามความประสงค์ที่ต้องการแลกแต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนภายใน 45 วัน หลังจากเดือนที่มียอดใช้จ่าย ในกรณีที่มียอดใช้จ่ายและแลกคะแนนถูกต้องตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัญชีบัตรหลักผ่าน มือถือ เท่านั้น โดยต้องแลกคะแนนภายในเดือนที่มียอดใช้จ่าย และทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • จำนวนเครดิตเงินคืน 15% คำนวณจากคะแนนสะสมที่แลก
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเบอร์ศูนย์บริการบัตรเครดิตตามด้านหลังบัตรฯ
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมรายการไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ, ยอดจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FX), การเติมเงินเข้า E-wallet, การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset), คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิต ลิงค์ (UNIT LINKED), ยอดกดเงินสด, Call for cash, การซื้อหน่วยลงทุน และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี (ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ จะงด/ระงับการให้สิทธิประโยชน์ หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีที่ยอดใช้จ่ายเกิดจากการใช้วงเงินที่ชำระไว้เกิน หรือวงเงินชั่วคราว หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า/หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของร้านค้าซึ่งสมาชิกผู้ถือบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หรือคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขจากสื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ หรือ https://www.krungsricard.com/th/Promotion/Insurance-point-redemption
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด