พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

จ่ายเบี้ยประกัน แลกพอยต์ รับเครดิตเงินคืน 15%*


เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ครบ 10,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และใช้พอยต์ตั้งแต่ 1 - 200,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของพอยต์ที่แลก แต่ไม่เกินยอดชำระเบี้ยประกันภัยต่อเซลล์สลิป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน

แลกพอยต์ก่อนหรือหลังใช้จ่าย ภายในเดือนที่ทำรายการ
 
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน จำกัดการแลกพอยต์
10,000 บาท 15% เริ่มแลกได้ตั้งแต่ 1 - 200,000 พอยต์/เซลล์สลิป/บัญชีบัตรหลัก
แต่ไม่เกินยอดชำระเบี้ยประกันต่อเซลล์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

*หมายเหตุ
 1. จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือเทียบเท่ายอดชำระเบี้ยประกันภัย 200,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 2. บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการแลกพอยต์ เมื่อมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 3. ยกเว้นบริการผ่อนชำระ และการชำระเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกัน ยูนิต ลิงค์ (UNIT LINKED)
 
 
วิธีแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน
แลกพอยต์ก่อนหรือหลังใช้จ่าย ภายในเดือนที่ทำรายการ
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • กดรหัสผ่านมือถือ USSD พิมพ์: *465*11748*หมายเลขบัตรเครดิต 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลกตามความประสงค์# กดโทรออก (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า)
 • รอรับข้อความยืนยันจากระบบ


1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิตกรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทากาชิมายะทุกประเภท และบัตรเครดิตกรุงศรี NOW เท่านั้น โดยยกเว้นบัตรเครดิตกรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด ทุกประเภท
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากเบี้ยประกันภัยทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ที่ชำระระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ธ.ค 66 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • จำกัดแลกคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 - 200,000 คะแนน/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท/เซลล์สลิป เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% ของคะแนนที่แลก โดยจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน รวมสูงสุด 1,000,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เพื่อรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 150,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ ก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่าย ภายในเดือนที่ทำรายการ โดยกดรหัสผ่านมือถือ USSD พิมพ์: *465* 11748*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลกตามความประสงค์# กดโทรออก  (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายบริการของลูกค้า) และรอรับข้อความยืนยันจากระบบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดคะแนนสะสมทันทีในวันที่ทำรายการ และขอยกเลิกการแลกคะแนนหากมีการกดรหัสเพื่อแลกคะแนนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรือคะแนนไม่เพียงพอ
 • เครดิตเงินคืน บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดเดือนที่ทำรายการแลกคะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในสื่อนี้เท่านั้น (กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ยกเว้น บริการผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ แบบประกันยูนิต ลิงค์ (UNIT LINKED), ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรหลักของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

รับบัตรโดยสารสูงสุด กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา ชั้นประหยัด ไป-กลับ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนด

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 68 งานเดียว เที่ยวคุ้ม ด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5%* เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ประเทศญี่ปุ่น

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ Foto Hotel รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์