สินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน

ทุกโอกาสเป็นจริงได้ เบิกถอนง่าย
โอนเงินไว ภายใน 2 วันทำการ

ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน

รายละเอียดสินเชื่อ

อนุมัติครั้งเดียวมีเงินก้อน
พร้อมใช้ตลอดชีพ

วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 1,000,000 บาท

โอนเงินไว ภายใน 2 วันทำการ

เบิกถอน หรือชำระเงินสะดวก
ผ่าน KMA

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกรุงศรีดรีมโลน

อัตราดอกเบี้ย 20% - 25% ขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ (แบบลดต้นลดดอก)
หรือ
เฉลี่ยต่ำสุด 0.98% - 1.26% (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน)

วิธีการเบิกถอนเงินสด

ท่านสมาชิกสามารถใช้วงเงิน/วงเงินคงเหลือจากบัญชีสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน ด้วยการเบิกถอนเงินสดได้ง่ายๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

บริการเบิกถอนผ่าน KMA

ดูรายละเอียดขั้นตอน คลิก

บริการเบิกถอนผ่านทางออนไลน์ที่ Krungsri Dream Loan Online

รับเงินสดออนไลน์ โดยทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ คลิก
โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 5,000 - 500,000 บาท/ครั้ง ระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ

บริการเบิกถอนผ่านทางโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ DREAMLine

บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือทางโทรศัพท์ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 0 2646 3999 กด 2
ทราบผลอนุมัติทันที และพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านกำหนดภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ (ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆในการเบิกถอน ทั้งสิ้น)
โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 5,000 – 1,000,000 บาท/ครั้ง ระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ
ขั้นตอนการถอนเงินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
โทรเข้ามาที่ 0 2646 3999 กด 2
กดหมายเลขสมาชิก 16 หลัก
กดรหัส DREAMLine 4 หลัก
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิก (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)
ระบุจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ
กด 1 เพื่อยืนยันการทำรายการ
 
*รับเงินโอนภายใน 1 วันทำการ สำหรับท่านที่ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์ หรือ กรุงไทยเท่านั้น สำหรับธนาคารอื่นๆ รับเงินโอนภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับอนุมัติ

บริการเบิกถอนผ่านใบสมัคร / ใบคำขอสินเชื่อ

กรอกใบคำขอสินเชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ (สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาหน้าแรกของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า) ส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบคำขอสินเชื่อ
แบบฟอร์มสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ*
Enter security code:
 Security code
หลักเกณฑ์การสมัครสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน
สำหรับบุคคลสัญชาติไทย และเฉพาะลูกค้าเรียนเชิญเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานประจำ หรือ ผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • อายุ 20-55 ปี
• รายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
• มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

เจ้าของกิจการ
 • อายุ 20-55 ปี
• เงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 231,000 บาทขึ้นไป
• ดำเนินกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
• มีหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการทั้งด้านหน้าและหลัง
• สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือ  หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  นับจากเดือนปัจจุบัน (หรือย้อนหลัง 3 เดือน สำหรับพนักงานบริษัทที่มีสลิปเงินเดือน )
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก. (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)


บริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สินเชื่อ พิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.krungsricard.com/th/Product/Loan/Dreamloan.html
สัญญาให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน
สัญญาให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน ทำที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อปรากฏและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของคำขอรับสินเชื่อนี้ (ผู้กู้) ตกลงขอรับสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน จากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (ผู้ให้กู้) ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติ และตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ผู้ให้กู้จะได้กำหนดและให้มีผลใช้บังคับเป็นคราวๆ ไปทุกประการ

1. ผู้กู้ตกลงขอรับสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน จากผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้ตกลงให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน แก่ผู้กู้ในวงเงินสินเชื่อตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ผู้กู้รับทราบและตกลงว่าผู้กู้อาจขอรับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือจะขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือเป็นคราวๆ ไป ซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ให้กู้กำหนดภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้กู้ โดยผู้กู้จะลงลายมือชื่อในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือปฏิบัติตามวิธีการขอรับเงินกู้ตามข้อ 3. หรือวิธีอื่นที่ผู้ให้กู้กำหนดเป็นคราวๆ ไปและให้ถือว่าจำนวนที่ผู้กู้ขอรับไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงินกู้ตามสัญญานี้
สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน และ/หรือแบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผู้กู้มีสิทธิร้องขอใช้วงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้สงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดใช้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการและพิจารณาอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้

2. วงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้อนุมัติตามข้อ 1. เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้สามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด) ในภายหลัง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมถึงระยะเวลาที่ผู้กู้เป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดวงเงินสินเชื่อดังกล่าว ไม่กระทบกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกใช้ไปแล้ว

3. เพื่อประโยชน์ในการรับและให้สินเชื่อตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงว่า การเบิกใช้สินเชื่ออาจทำได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามข้อนี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ให้กู้อาจจัดให้มีเพิ่มเติมในภายหลังนั้น ถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อ และให้บรรดาหลักฐานการนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร รายงานการเบิกจ่ายซึ่งบันทึกโดยเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ หรือหลักฐานการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้ ทั้งนี้ ช่องทางการเบิกใช้สินเชื่อรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้
ก. การฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้กู้มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด และให้ถือว่าผู้ให้กู้ได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่ที่ผู้ให้กู้นำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
ข. การทำคำขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด ผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินตามที่ผู้กู้ร้องขอโดยผู้กู้จะต้องลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด
ค. ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของผู้ให้กู้หรือผู้ให้บริการอื่นตามที่ผู้ให้กู้กำหนดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์หรือระบบเว็บไซต์ของทางผู้ให้กู้หรือผู้ให้บริการอื่นตามที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยใช้รหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้จัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอ หรือที่ผู้กู้ลงทะเบียนได้มาตามวิธีการเบิกต้นเงินที่ผู้ให้กู้กำหนด ทั้งนี้ในการเบิกใช้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข้างต้น ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบต่อจำนวนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้กู้ได้ทำคำขอเบิกใช้ต้นเงินกู้ด้วยตัวเอง ในกรณีดังกล่าว ให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวเป็นต้นเงินกู้อีกจำนวนหนึ่งที่ผู้กู้ได้รับตามสัญญากู้ที่ผู้กู้ทำไว้กับผู้ให้กู้ก่อนหน้านี้
ง. สำหรับผู้กู้ที่ได้รับบัตรกดเงินสด สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้กู้สามารถเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อจากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยการใช้บัตรสมาชิกกับเลขรหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้ออกและจัดส่งให้ผู้กู้ตามที่ร้องขอโดย ผู้กู้รับทราบว่าผู้กู้อาจต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าว

4. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ดังต่อไปนี้
4.1 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้กู้ (รวมเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากผู้ให้กู้
4.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ให้กู้ได้ประกาศแจ้งไว้ในตารางอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ หรือในเว็บไซต์ของผู้ให้กู้ เช่น ค่าติดตามทวงถาม หรือค่าออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย หรือชำรุด เป็นต้น หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใดๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็มจำนวน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชี (ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของใบแจ้งยอดปกติหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนนี้อาจมีจำนวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้เบิกใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากผู้กู้ชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใดๆ ให้ถือว่าผู้กู้ยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้กู้ ณ วันที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระเงินจากผู้กู้ กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับ หรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายในสิบ (10) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีผู้ให้กู้จะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ผู้กู้โต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้กู้ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้กู้เพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและยอดหนี้ ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่ผู้กู้จะพิสูจน์ได้ว่ารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้กู้เองทั้งนี้ ผู้กู้ต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบ (60) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี

6. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่า สำหรับสินเชื่อที่มีลักษณะการผ่อนชำระเป็นงวด ผู้กู้อาจชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่ได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดยผู้กู้ต้องติดต่อผู้ให้กู้เพื่อสอบถามยอดชำระปิดบัญชีล่วงหน้า และผู้กู้ต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมและหนี้อื่นๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป 

7. ผู้กู้ตกลงชำระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้โดยการชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงินและ/หรือชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด (รวมถึงช่องทางการชำระเงินในรูปแบบอื่นโดยผู้ให้บริการรับชำระเงินอิสระ) หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้กู้และธนาคาร หรือวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ให้กู้กำหนด

ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปชำระดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน  ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บและถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระอยู่ และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระอยู่ต่อไป หรือในลำดับก่อนหลังตามที่ผู้ให้กู้เห็นควร หรือในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี

8. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา
8.1    ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้หรือค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดและไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใดๆ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้กู้อาจไม่สามารถชำระหนี้ได้จนเสร็จสิ้น
8.2    ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของสัญญา
8.3 ผู้กู้ถึงแก่ความตาย สาบสูญ ล้มละลาย ตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
8.4 ผู้กู้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือถูกยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉลผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่น
8.5 ผู้กู้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อผู้ให้กู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมีผลให้ผู้ให้กู้เห็นว่าสมาชิกมีฐานะทางการเงินไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาอันมีผลต่อการชำระหนี้ 
8.6 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ/การให้บริการของผู้ให้กู้
8.7 ผู้กู้ไม่มียอดค้าง หรือไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่มีการติดต่อผู้ให้กู้หรือผู้ให้กู้ไม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน
8.8 ผู้กู้ใช้สินเชื่อผิดวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย หรือเพื่อการฉ้อฉลหรือทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ


9.  เมื่อเกิดเหตุตามที่กำหนดในข้อ 8.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงิน หรือระงับสิทธิการใช้บัตร/สินเชื่อชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญาและเตือนให้ผู้กู้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้แก้ไข) ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันที พร้อมทั้งเรียกให้ผู้กู้ชำระคืนเงินที่ค้างชำระ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งหนี้ทุกชนิด ทุกจำนวนที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้กู้ สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้กู้ตามกฎหมาย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่าผู้ให้กู้สละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการดำเนินการใดๆแก่ผู้กู้แต่ประการใด

10. ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 9.) ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆที่มอบให้กับผู้กู้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้กู้ได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ 4.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้นผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่ผู้กู้ได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติ จนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า


11. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบทันที โดยทำเป็นหนังสือหรือตามวิธีที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใดๆ ที่ผู้ให้กู้ส่งไปยังผู้กู้ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่ และ/หรือที่ทำงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าจะถึงตัวผู้กู้หรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม

12. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้โอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยผู้ให้กู้จะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี

13. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกการขอรับสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้นั้นจะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ให้กู้

14. ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และทาง www.krungsricard.com ล่วงหน้าก่อนจะมีผลบังคับใช้ไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่สมาชิกซึ่งมีผลใช้บังคับได้ทันที บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันหลังมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และผู้กู้ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใดๆ ให้แก่ผู้ให้กู้อีกทั้งสิ้น

15. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ผู้กู้ได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผู้ให้กู้อาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมาย ให้ส่วนอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาให้สินเชื่อส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน ทั้งนี้ ผู้ให้กู้จะทำการแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อให้ผู้กู้ทราบต่อไป
 
Oct'20
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร